En bukspyttkjertel blir imidlertid sjelden transplantert alene. I ca. 95 % av tilfellene blir det utført en kombinert bukspyttkjertel–nyretransplantasjon på grunn av forestående uhelbredelig nyresvikt, dvs. når diabetes allerede har forårsaket alvorlige organskader.

Selv om det kanskje oppstår alvorligere komplikasjoner i løpet av den postoperative fasen etter bukspyttkjertel/nyretransplantasjoner sammenlignet med kun nyretransplantasjoner, har kombinerte transplantasjoner faktisk høyere overlevelsesrater.

Det er avdeling for transplantasjonskirurgi ved Rikshospitalet som har landsfunksjon for transplantasjon av bukorganer i Norge.

Relaterte artikler:
- Øycelle- eller insulincelletransplantasjon ved diabetes type 1
- Steroidbehandling som årsak til diabetes type 2