Støttetjenester og avlastning

Hvis du må ha hjelp for å klare deg i hverdagen, eller du har ansvar for noen med stort behov for omsorg, skal kommunen tilby støtteordninger. Det kan være praktisk hjelp i hjemmet, eller støtte- eller avlastningstilbud.

En diabetesdiagnose alene utløser vanligvis ikke slike tiltak, fordi de fleste klarer å mestre hverdagen godt nok selv. Men det kan være aktuelt hvis du eller personen du har ansvar for har alvorlige tilleggsdiagnoser som krever mye omsorg.

Det er også aktuelt hvis du har funksjonsnedsettelse som følge av sykdommen, som nedsatt syn, fotskader/amputasjon, alvorlig nevropati eller hjerte-kar sykdom.

Les mer om de ulike støttetjenestene på Helsenorge.no

Individuell plan og koordinator

Hvis du har omfattende behov og trenger hjelp fra flere hjelpeinstanser, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan og ha en koordinator som skal sikre et helhetlig hjelpetilbud. Dette er beskrevet i Helse- og omsorgstjenesteloven Kapittel 7.

Les mer om individuell plan (Helsenorge.no)


Frisklivssentralene

Din lokale frisklivssentral kan hjelpe deg med å endre levevaner. Alle frisklivssentraler skal gi hjelp til å bli mer fysisk aktiv, få et sunnere kosthold og slutte med snus eller røyk. Over halvparten av alle kommuner og bydeler i Norge har en frisklivssentral. Frisklivssentralene er en del av den kommunale helsetjenesten. 

De som jobber på frisklivssentralene er helsepersonell som kan hjelpe deg med å sette konkrete mål, finne frem til gode aktiviteter og tilbud som passer for deg, og gi deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt. 

Du kan be fastlegen din om å gi deg en henvisning til din nærmeste frisklivssentral. I tillegg til fastlegen, kan NAV eller annet helsepersonell gi deg en henvisning, eller du kan ta kontakt selv.   

Les mer om frisklivssentralene (Helsenorge.no)

Se oversikt over alle kommuner med frisklivssentral (Helsedirektoratet.no)


Rehabilitering

Du kan også få tilbud om rehabilitering for å kunne mestre sykdommen bedre. Eksempler kan være å få hjelp til å få bedre blodsukkerkontroll, behandle sykelig overvekt, eller få opptrening etter en amputasjon.

Se oversikt over rehabiliteringsinstitusjoner som har et tilbud for personer med diabetes

Kommunene har det helhetlige ansvaret for oppfølgingen, og skal henvise til spesialisthelsetjenesten når det er behov for tilbud som er mer spesialisert enn det kommunen kan tilby.

ReHabiliteringstelefonen er en gratis landsdekkende informasjonstelefon om rehabilitering. De har en oversikt over alle tilbud og kan fortelle deg hvor det beste tilbudet finnes for deg.
Ring 800 300 61 mandag til fredag kl. 09.00-15.00.

Les mer om habilitering og rehabilitering (Helsenorge.no)


Lærings- og mestringssentre

De ulike sykehusene skal tilby kurs og lærings- og mestringstilbud til personer med diabetes, som for eksempel diabeteskurs. Kontaktinformasjon om dette finner du på nettsidene til sykehusene/helseforetakene.