Skolehverdagen med diabetes kan være litt annerledes – men ikke nødvendigvis så mye. I utgangspunktet kan du være med alt, og under eksamener har du krav på en time ekstra.

Hadde du diabetes allerede da du gikk på barneskolen? Da var sikkert foreldrene dine som orienterte skolen om diabetesen din, og læreren fortalte det kanskje til klassen. Men hva når du skal begynne på ungdomsskolen, videregående eller skal bytte skole av annen grunn?

Sitat

Som ellers i livet, er det viktig at de som er rundt deg vet at du har diabetes – og hva de skal gjøre hvis du får føling

Som ellers i livet, er det viktig at de som er rundt deg vet at du har diabetes – og hva de skal gjøre hvis du får føling. Men det betyr ikke at «alle» trenger å vite det. Skoleledelsen og lærerne skal uansett vite det, men du styrer selv hvor mange andre som skal «innvies i hemmeligheten»: hele klassen, eller bare de nærmeste vennene. Og alle trenger jo ikke vite alt.

Klarer du å fortelle og forklare det selv, kan du faktisk lære litt av det selv også. Vis dem hvordan du behandler diabetesen – hva du gjør når du måler blodsukkeret, setter insulin, sjekker pumpen … Har noen i klassen lyst til å få målt blodsukkeret? Er teknologien spennende? Hva med å få bruke en time i naturfag eller mat og helse til å fortelle om diabetes?

Nå du sitter på eksamen eller en annen stor prøve, er du gjerne litt stresset; tiden flyr, du skal prestere, og det er mange rundt deg. Du får mer adrenalin i kroppen, og blodsukkeret oppfører seg gjerne annerledes enn du er vant med. Kanskje svinger det mer, kanskje legger det seg høyere. Ha alltid med deg noe ekstra å spise og drikke, og føl deg fri til å måle blodsukkeret hvis du for eksempel har problemer med å konsentrere deg. Synes du at du må ut for å håndtere diabetesen, så gjør du det. Og husk: Du kan søke om ekstra tid!

Du har også rett til fri for kontroller av diabetesen din – maks 10 dager i løpet av skoleåret. Opplæringsloven sier klart at dokumentert langvarig eller kronisk sykdom ikke føres som fravær, og at fraværet bør forsøkes kompensert med din egen innsats, tilrettelagt av skolen.

Er du nysgjerrig på hvilke muligheter og begrensinger du har for yrkesvalg og utdanning videre, kan du sjekke her.