• Lokal samling i Vestfold og Telemark finner sted 21. november 2024
 • Møtet finner sted på Hotell Klubben i Tønsberg

Påmelding

Meld deg på

Programmet

Last ned programmet som PDF

Torsdag 21. november 2024

Møteleder: Dag Hofsø, leder Diabetesforum Vestfold og Telemark

DEL 1

08.00–08.45: Registrering

08.45–09.00: Velkommen
Dag Hofsø, leder Diabetesforum Vestfold og Telemark

09.00–09.45: Parallelle sesjoner
 1. Grunnleggende diabetesforståelse
  Dag Hofsø, seksjonsoverlege

 2. Diabetesbehandling på fastlegekontoret
  Torbjørn Fosse Særhre, fastlege

09.45–10.00: Pause

10.00–10.45: Behandling med insulinpumpe og bruk av kontinuerlig vevsglukosemåler – finnes det en kunstig bukspyttkjertel?
Merethe Westberg, diabetessykepleier

10.45–11.00: Pause

11.00–11.45: Behandling av eldre med diabetes
Kristine Kobro, overlege

11.45–12.30: Lunsj

DEL 2

12.30–13.15: Diabetesbehandling - behandlers formidling og pasientens opplevelse
Heidi Rieser, overlege, Toini Kern, pskologspesialist, og bruker

13.15–14.00: Pause

14.00–14.45: Er det mulig å motivere noen til å begynne å trene?
Andreas Aarvik, fysioterapeut, og Toini Kern, psykologspesialist

14.45–15.00: Pause

15.00–15.45: Lavkarbo ved diabetesbehandling og kostråd ved svangerskapsdiabetes
Line Kristin Johansson og Åse Hagen, ernæringsfysiologer

15.45–16.00: Evaluering og takk for oss

 

Programkomiteens kontaktperson: 

 • Dag Hofsø: dag.hofso@siv.no

Arrangementskomiteens kontaktperson: 

 • Dagfinn Østbye: dagfi-oe@online.no
  Diabetesforum Vestfold og Telemark

Priser

For å få godkjent emnekurs for leger må du delta både digitalt og lokalt.

 

Medlem

Ikke- medlem

Samlet konferanseavgift webinar og lokalt møte

kr 3.200,- 

kr 3.600,- 

Konferanseavgift lokalt møte 

kr 1.700,-

kr 2.100,- 

Konferanseavgift webinarserie

kr 1.500,- 

kr 1.500,- 

Tellende timer

Det er søkt tellende timer og emnekurs for leger.
For å få godkjent emnekurs for leger må du delta både digitalt og lokalt.

Oversikt over tellende timer for ulike faggrupper: 

Den norske legeforening Deltakelse på digital del av konferansen samt kursdag 21. november 2024 godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i diabetes til videre- og etterutdanning.
Den norske legeforening Deltakelse på kursdagen 21. november 2024, på Diabetesforum Vestfold og Telemark, godkjennes separat med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.
Den norske legeforening Deltakelse på digital del av konferansen godkjennes med 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.

Ytterligere informasjon kommer