Anne-Marie Aas jobber som klinisk ernæringsfysiolog ved diabetespoliklinikken ved Oslo universitetssykehus. I tillegg er hun førsteamanuensis ved Universitet i Oslo. Aas har sittet i programkomiteen til årets Diabetesforum.

Hvorfor bør kliniske ernæringsfysiologer delta på Diabetesforum 2021?

– Diabetesforum er unik mulighet til å få oppdatert kunnskap både om det grunnleggende i sykdommen og behandlingsmuligheter. Oppdatert kunnskap er viktig fordi det skjer så mye på diabetesfeltet.

I år er det mye i programmet som vil være spesielt interessant for kliniske ernæringsfysiologer. Foredraget om karbohydratvurdering ved diabetes type 1 er veldig relevant. Jeg vil også trekke frem sesjonen om «Personalized nutrition and Diabetes» som spesielt interessant. Her vil kjente navn som Tine Sundfør, Simon Dankel og Andreas Pfeiffer blant annet snakke om «intermittent fasting» og hvordan matinntak samvirker med våre indre biologiske klokker.   

Vi skal også ha en stor sesjon om forebygging av overvekt og diabetes type 2, der blant annet Tove Drillen skal fortelle hva de har gjort i Trondheim kommune for å hjelpe barn med overvekt og fedme. Gjennom flere innlegg og en oppsummerende samtale til slutt, vil vi belyse dette vanskelige, men viktige temaet, og forhåpentligvis spre litt optimisme om at det er mulig å forebygge diabetes type 2.

Hele programmet finner du her

Hva skal du presentere på årets Diabetesforum?

– Jeg skal sammen med Kirsti Bjerkan presentere et helt nytt verktøy for kostveiledning ved diabetes type 2. Det er laget i regi av Helsedirektoratet spesielt til bruk for fastleger, men vil selvfølgelig være et ypperlig materiale til alle som gir kostveiledning ved diabetes, også kliniske erfæringsfysiologer.

Hva er spesielt med årets konferanse?

– Årets Diabetesforum gjennomføres for første gang digitalt. Det betyr at alle som melder seg på når som helst kan gå inn å se de ulike sesjonene og du kan se dem flere ganger dersom du ønsker det. Jeg oppfordrer alle til å melde seg på slik at de får muligheten til å få med seg landets fremste eksperter snakke om alle aspekter ved det å ha diabetes.  

Du kan melde deg på Diabetesforum her