Program Forskningsforum

Program Fagforum

Program Fagseminar for diabetessykepleiere
Rom: Terminal 4–5

 

Dokumentasjon av deltakelse

Under konferansen må du registrere deg i presenslisten for å få godkjent tellende timer/emnekurs for leger. Det er kun Fagforum som gir tellende timer/emnekurs for leger. Kursbevis blir tilsendt i løpet av mai.