Diabetes – mange ansikter

Diabetesforum 2017 er godkjent med tellende timer:

GODKJENNINGER

Nasjonalt Diabetesforum er godkjent av Den norske legeforening for spesialitetene allmennmedisin, pediatri, indremedisin og geriatri.

 • Allmennmedisin: Godkjennes med 17 poeng som emne / klinisk emnekurs i diabetes til videre- og etterutdanningen.
 • Barnesykdommer: Godkjennes med 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
 • Indremedisin: Godkjennes med 17 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 • Geriatri: Godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
 • Sykepleie: Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 17 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.
 • Psykologer: Kurset er godkjent med 17 poeng som vedlikeholdsaktivitet.
 • Bioingeniører: Kurset er godkjent av NITO Bioingeniørfaglig institutt med 17,5 timer i spesialistgodkjenning for bioingeniører / program for etterutdanning.
 • Tannleger: Forumet teller 14 timer i NTFs obligatoriske etterutdanning.
 • Fagforbundet: Kurset er godkjent som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper, med 17 timer.
 • Autoriserte Helsesekretærer i Delta: Kurset er godkjent av Norsk helsesekretærforbund i Delta med 17 timer for autoriserte helsesekretærer.
 • Helsefagarbeidere i Delta: Kurset er godkjent av yrkesorganisasjonen Helsefagarbeidere i Delta, som et ledd i kompetansebevis for hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere.
 • Farmasøyter medlem av Norges Farmaceutiske Forening (NFF): Deltagelse på Diabetesforum 2017 kvalifiserer for 14 FEVU-poeng.
 • Fotterapeutforbundet: Kurset er godkjent som faglig oppdatering for autoriserte fotterapeuter med 17 poeng totalt.
 • NEFF, Norsk Ernæringsfaglig Forening: Godkjent med 10 timer som et ledd i kompetansebevis.
 • Norsk Fysioterapeutforbund: Kurset kan gi uttelling på 17 timer ved fornying av spesialitet MNFF etter individuell søknad.

 

I 2017 ble Diabetesforum avholdt på The Qube, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Programmet var faglig bredt og setter fokus på samarbeidende fagområder og diabetes i nye perspektiver. Slik favner konferansen både diabetes hos barn, ungdom, unge voksne, eldre og diabetes hos etniske minoriteter.

Hovedtema er «Diabetes – mange ansikter» og i løpet av to innholdsrike dager vil vi ta for oss en rekke spennende tema i plenum – i tillegg til åtte fagseminarer og 13 parallelle seminarer. I plenum blir det tatt opp viktige tema som komplikasjoner vi sjelden prater om, det ideelle diabetesteamet og forbedringsarbeid i tillegg til siste nytt innen teknologi og forskning.

Med Helsedirektoratet som medarrangør, ble også Nasjonal faglig retningslinje for diabetes og Nasjonal diabetesplan vieet stor oppmerksomhet på forum i 2017.

 

God diabetesomsorg

Vårt mål med konferansen er å sikre faglig oppdatering innen diabetes. God diabetesomsorg er avhengig av tverrfaglig samarbeid. Det nasjonale Diabetesforum favner alle faggrupper innen helsetjenesten – og er derfor møteplassen fremfor noen.

Takk for til to lærerike og inspirerende dager på nasjonalt Diabetesforum 2017!