ONSDAG 26. APRIL:

 FAGSEMINAR

 FS1 Fagseminar/emnekurs for leger i allmennpraksis og spesialist i indremedisin, pediatri og geriatri

10.00–10.30 Diagnostikk av diabetes. HbA1c, hvordan skal vi bruke den i hverdagen? Feilkilder og kritisk differanse v/Jens Petter Berg, professor

10.30–11.00 Diabetes i allmennpraksis. Hva kan vi lære av en praksisregistrering? v/Gunnar Mouland, allmennlege

11.00–11.30Nye retningslinjer for svangerskapsdiabetes. Hvorfor ble det så vanskelig? v/Anne Karen Jenum, professor

11.30–12.00 Den vanlige og den vanskelige pasienten. Kasuistikker v/Ole Strand, Gunnar Mouland, Tor Claudi

FS2 Fagseminar for sykepleiere

10.05–10.40 Sårbehandling ved egen sykepleieklinikk – et positivt tilskudd til det kommunale tilbudet v/Rita Bügelmeyer og Birthe Sæle Håland, sårsykepleiere

10.40–11.15 Diabetes og tannhelse v/Eline Juel Bjørkevik, tannpleier

11.15–12.00 Bruk av CGM i behandlingen av type 1 diabetes – utfordringer og muligheter v/Beate Sørgård, diabetessykepleier

FS3 Fagseminar for kliniske ernæringsfysiologer

10.00–11.00 Når emosjonell bagasje og tidligere erfaringer er barrierer for livsstilsendring v/Ingrid S. Følling, PhD-stipendiat

11.00–12.00 Ernæringsbehandling av kronisk nyresvikt som komplikasjon til diabetes v/Ragnhild Haaland, klinisk ernæringsfysiolog

FS4 Fagseminar for helsesekretærer og helsefagarbeidere

10.00–12.00 Diabetesomsorg i kommunehelsetjenesten – hva, hvem og hvordan?

Diabetes og behandlingsrutiner, praktiske ferdigheter og pårørendes rolle i omsorgen

v/Bente Elisabeth Bendixen, diabetessykepleier

FS5 Fagseminar for bioingeniører

Tema: Nyrefunksjon – U-AKR og eGFR

10.10–11.10 Nyresykdom ved diabetes – laboratorieprøver for kontroll av nyrefunksjon (U-AKR og eGFR)

v/Kristin Moberg Aakre, overlege, PhD

11.10–11.35 Analysekvaliteten på U-AKR og S-kreatinin (eGFR) v/Gunn BB Kristensen, bioingeniør, PhD/leder

11.35–12.00 Analyse av U-albumin og U-albumin/kreatinin-ratio: En sammenlignende undersøkelse av

kontrollmateriale v/Berit Riksheim, bioingeniør, cand.san./avdelingsingeniør

FS6 Fagseminar for psykologer og psykiatere

10.00–12.00 Psykologiske utfordringer ved diabetes type 1 og type 2 – likheter og ulikheter ved de to tilstandene.

Interaktivt seminar med to brukere: Erlend Gjevre og Kari Kristiansen

Ledes av Jon Haug, spesialist i klinisk psykologi, dr. philos

FS7 Fagseminar for apotekansatte

10:00–10:50 Diabetesrisikotesting i apotek v/Aslaug Johanne Risøy, farmasøyt, PhD-kandidat

11:00–11:30 Diabetiske fotsår, forebygging og oppfølging v/Ove Thorsø, fotterapeut

11:30–12:00 Blodsukkermåling, verdt å vite v/Tilla L. Landbakk, diabetessykepleier

FS8 Fagseminar om føtter

10.00–10.40 Biomekanisk tilbud til diabetesfoten v/Henriette Aanesen, fotterapeut

10.40–11.20 Ortopediingeniørens tilbud til diabetesfoten v/Karl Martin Abelsen, ortopediingeniør og Linn Bolstad

Schwanborg, ortopediingeniør

11.20–12.00 Fotterapeutens rolle ved Diabetesfotteamet, Hudavdelingen på Førde Sentralsjukehus

v/Øystein Vatne, overlege

 

 PLENUM

13.40–15.00 Diabetes – mange ansikter

Møteleder: Kåre I. Birkeland, professor

 

To ansikter: Vilde Olsson (type 1) og Sven Grotdal (type 2)

Diabetes hos etniske minoriteter – spesielle hensyn i diagnostikk og behandling? v/Cecilie Wium,

overlege PhD

Diabetes hos små barn – ikke bare type 1 diabetes v/Pål Njølstad, professor

Ungdom / unge voksne v/Torild Skrivarhaug, overlege / dr.med.

Eldrebølgen – utfordringer for diabetesomsorgen v/Siri Rostoft

15.20–16.20 Komplikasjoner vi sjelden prater om

Møteleder: Trond G. Jenssen, professor

 

Diabetespasienten med nedsatt nyrefunksjon v/Trond G. Jenssen

Søvnforstyrrelse og søvnapné v/Ragnar Rabe, spesialist i allmennmedisin

Autonom nevropati i hjerte og abdomen v/Eirik Søfteland, overlege

Bindevevskomplikasjoner v/Tore Julsrud Berg, Overlege, førsteamanuensis, dr. med.

 

16.20–16.50 Diabetes og spiseforstyrrelser

Møteleder: Jon Haug, spesialist i klinisk psykologi, dr. philos

Spiseforstyrrelser ved diabetes, beskrive – forstå – behandle v/Finn Skårderud, professor,

psykiater og administrerende direktør ved Villa Sult

 

 17:10-18:40 PARALLELLE SEMINARER

 

PS1 Praktiske behandlingsretningslinjer for diabetes type 2

Medikamentell blodsukkersenkende behandling – hva sier nasjonale behandlingsretningslinjer?

v/Kåre I. Birkeland, professor

Hvordan behandles T2D i Norge? v/Tor Claudi, overlege

To pasientkasuistikker v/Kåre Birkeland og Tor Claudi

 

PS2 Grunnkurs i diabetes type 1 og type 2

Utbredelse, komplikasjoner og behandling v/Kristian Furuseth, allmennlege

Mål: Gi deltakerne noe de kan bruke i behandlingen – uansett hvilket nivå de jobber på

 

PS3 Praktiske ferdigheter

Fem poster der deltakerne får innføring i praktiske ferdigheter:

1. Noklus diabetesjournal i sykehus v/Anne Jorunn Herre, diabetessykeleier

2. Injeksjonsteknikk v/Ingvild Hernar, diabetessykepleier

3. Insulinpumpebehandling v/Liv Veronica Lea, diabetessykepleier

4. Kontinuerlig glukosemåling – veiledning og bruk av data v/Anne-Britt Sørstrøm,

diabetessykepleier

5. a) Den årlige fotundersøkelsen v/Anita Skafjeld, diabetessykepleier

5. b) Demonstrasjon av enkle filtavlastninger til forebygging og behandling av akutte sår på

diabetesfoten v/Ove Thorsø, fotterapeut

 

PS4 Diabetes og psykisk helse: Helsepsykologi

«Diamanten» – en modell for mestring av kronisk sykdom v/Elin Fjerstad, psykologspesialist

 

PS 5 Mat og insulin ved diabetes type 1

Mat og insulin ved diabetes type 1 – presentasjon av ny app og undervisningsmateriell

for opplæring i karbohydratvurdering

Foredrag/workshop

 

PS6 Fysisk aktivitet/trening og diabetes type 1

Diabetes og ulike treningsformer v/Peter Adolfsson, barnelege

En idrettsmann. Hvor langt kan man komme med diabetes type 1? v/Robin Bryntesson, skiløper

 

TORSDAG 27. APRIL:

 PLENUM

09.00–10.00 Forbedringsarbeid

Møteleder: Jon Haug, psykolog og Knut Dahl-Jørgensen, professor

 

Hvordan Sverige ble best på diabetesbehandling hos barn og unge v/Lena Hanberger,

Universitetslektor

Hva får mennesker til å endre atferd – endringsfokusert rådgivning v/Ane Wilhelmsen Langeland,

psykolog, PhD

Behandlingsretningslinjene v/Helsedirektoratet – implementering og erfaringer så langt v/Ingvild

Felling Meyer, seniorrådgiver

 

10.00–11.00 Diabetesteamet – behandlernes ulike ansikter og roller

Møteleder: Jon Haug, psykolog

 

Paneldebatt med to brukere v/Erlend Gjevre og Kari Kristiansen, Tor Claudi, overlege,

Ane Wilhelmsen Langeland, psykolog, Tilla L. Landbakk, diabetessykepleier, Anne-Marie Aas, klinisk

ernæringsfysiolog og Ragnar Rabe, allmennlege

 

11.00–11.20 High & Low med Robin Bryntesson

Robin Bryntesson er en av Sveriges beste skiløpere – og en av svært få eliteløpere med diabetes

 11.40–12.30 Diabetes akkurat nå

Møteleder: Knut Dahl-Jørgensen, professor

Nasjonal diabetesplan v/Bjørnar Allgot, generalsekretær, og Ingvild Felling Meyer, seniorrådgiver

Kontinuerlig- og «flash»-måling av vevsglukose – et gjennombrudd for insulinbehandlingen?

v/Peter Adolfsson, barnelege

 

 13:30 – 15:00 PARALLELLE SEMINARER

 

PS 7 Kosthold og diabetes type 2

Hva er nytt om kosten og vektreduksjon i de nye behandlingsretningslinjene?

v/Anne-Marie Aas, klinisk ernæringsfysiolog, og Jøran Hjelmesæth, professor

 

PS 8 Diabetes hos eldre: på sykehjem og i hjemmesykepleie

Diabetes hos eldre v/Tore Julsrud Berg, overlege, førsteamanuensis, dr. med.

Diabetes i hjemmesykepleien v/Johannes Haltbakk, førsteamanuensis, PhD

Diabetes i sykehjem v/Geir Hølleland, overlege

 

PS 9 Diabetes og psykisk helse: Fenomenet motivasjon

Interaktiv workshop:

Teoretisk diskusjon om motivasjon – og Diabetesforbundets konkrete erfaringer med

Motivasjonsgrupper

 

PS 10 Diabetes og hjerte- og karsykdom

Nye retningslinjer for forebygging og behandling av hjertesykdom ved diabetes mellitus:

a) Nye retningslinjer for behandling av DM v/John Cooper, seksjonslege

b) Forebygging og risikovurdering hos pasienter med diabetes? v/Tor Ole Klemsdal, overlege

SGLT2-hemmere – et paradigmeskifte? v/Serena Tonstad, overlege

c) Revaskularisering av pasienter med diabetes mellitus og koronarsykdom. Kirurgi vs PCI.

Hva mener pasientene? v/Lars Gullestad, Kåre I. Birkeland og en pasient

 

PS 11 Tekniske hjelpemidler

CGM – erfaringer fra barneavdeling v/Anne Karin Måløy, diabetessykepleier

Kliniske erfaringer med bruk av insulinpumpe med CGM til voksne – suksessfaktorer v/overlege

Solveig Sæta og diabetessykepleier Kirsten Schultz

Appen Gravid+ v/Iren Borgen, jordmor

Appen Styrk v/Kristin Øygard, trenings – og organisasjonsrådgiver

 

PS 12 Diabetes hos minoriteter

Møteleder: Victoria Telle Hjellset, postdoktor | Rom: Multi 3

Kobling av helseregistre – nytt om diabetesforekomst og behandling v/Hanne Løvdal Gulseth,

professor

Diabetesbehandling for etniske minoriteter. Muligheter og utfordringer v/Anh Thi Tran, MD PhD

Piktogrammer som kommunikasjon v/Walaa Abuelmagd, farmasøyt

 

PS 13 Treatment of diabetes type 1 – future prospects and challenges

Artificial pancreas v/Roman Hovorka, Director of Research

 

PLENUM

15.00–16.30 Nytt fra forskningen

Møteleder: Knut Dahl-Jørgensen, professor

 

What is new in the artificial pancreas research and its clinical practice adoption?

v/Roman Hovorka, Director of Research

Øker diabetes i Norge lenger? v/Hanne L. Gulseth, professor

Hvorfor nedsetter fedmeoperasjon diabetes risiko og forekomst? Og: Indikasjon for utredning av

overvektige med diabetes i dag? v/Jøran Hjelmesæth, professor

Hva kan vi lære av de siste års store diabetesstudier? v/Kåre I. Birkeland, professor