Spørsmål om tanker, følelser og reaksjoner blir ofte borte i alt det praktiske når et barn får diabetes. Diabetesforbundet ønsker at du som er helsepersonell skal snakke med foreldre og barn om slike spørsmål, og hjelpe familiene til et godt samspill om diabetesen. Derfor har vi utviklet foreldreveiledningen «Samspillet mellom barn og foreldre om diabetesbehandlingen» i samarbeid med psykolog Jon Haug. 

Nettkurs

Få en innføring i foreldreveiledningen ved å ta et nettkurs om temaet. Kurset er supplert med lærerike videoer, der du blant annet får råd fra psykolog Jon Haug. Kurset tar cirka én time å gjennomføre.

Ta kurset her

 

Hefter

«Samspillet mellom barn og foreldre om diabetesbehandlingen» består av to veiledningshefter:

 

foto_samtalekort_forside_alt2.png

Samtalekort

Vi har også laget samtalekort som kan brukes i samtaler med familiene. Eksemplarer av samtalekortene er blitt sendt ut til kontaktperson ved alle landets barneavdelinger, men flere kan bestilles.

  • Ønsker du å bestille samtalekort? Kontakt oss på post@diabetes.no med navn og adressen samtalekortene skal sendes til. Merk e-posten "Bestilling Foreldreveiledning - samtalekort". Ring 23 05 18 00 ved spørsmål.

 

Foreldre til barn med diabetes? Klikk her:

Hvordan få et godt samspill med barnet om diabetesbehandlingen