Forsiden på foreldreveilederenSom en del av nasjonal diabetesplan (2017-2021), utarbeidet Diabetesforbundet i 2019 i samarbeid med Helsedirektoratet en veileder for foreldre til barn med diabetes: «Samspillet mellom barn og foreldre om diabetesbehandlingen»

Veilederen er utviklet sammen med psykolog Jon Haug og er rettet mot foreldre med barn 0-16 år med nyoppdaget diabetes. Formålet er å bidra til større trygghet i relasjonen mellom foreldre og barnet med diabetes, og dermed skape et godt grunnlag for behandling.

Vi har nå, også i samarbeid med Helsedirektoratet, laget en egen digital versjon av veilederen beregnet på helsepersonell på barneavdelinger. Denne bygger på foreldreversjonen av veilederen, og kan brukes i samtaler med familiene.

Last ned veilederen for helsepersonell her

Du kan bestille brosjyrene til foreldre her

foto_samtalekort_forside_alt2.pngVi har også laget samtalekort som kan brukes sammen med veilederen. Eksemplarer av samtalekortene er blitt sendt ut til kontaktperson ved alle landets barneavdelinger, men flere kan bestilles.

  • Ønsker du å bestille samtalekort? Kontakt oss på post@diabetes.no med navn og adressen samtalekortene skal sendes til. Merk e-posten "Bestilling Foreldreveiledning - samtalekort". Ring 23 05 18 00 ved spørsmål.