Forsiden på foreldreveilederenHefter

«Samspillet mellom barn og foreldre om diabetesbehandlingen» består av to veiledningshefter utviklet av psykolog Jon Haug:

Veilederen til foreldrene finnes også som fysiske hefter. Vi ønsker at dere bestiller hefter til avdelingen og deler dem ut til foreldre mens barnet er innlagt etter å ha fått diagnosen.

foto_samtalekort_forside_alt2.png

Samtalekort

Vi har også laget samtalekort som kan brukes i samtaler med familiene. Eksemplarer av samtalekortene er blitt sendt ut til kontaktperson ved alle landets barneavdelinger, men flere kan bestilles.

  • Ønsker du å bestille samtalekort? Kontakt oss på post@diabetes.no med navn og adressen samtalekortene skal sendes til. Merk e-posten "Bestilling Foreldreveiledning - samtalekort". Ring 23 05 18 00 ved spørsmål.

 

Foreldre til barn med diabetes? Klikk her:

Hvordan få et godt samspill med barnet om diabetesbehandlingen