Pause i tildelingen av midler i 2023

På grunn av anstrengt økonomi, velger Diabetesforbundet å pause tildeling av forskningsmidler i 2023. Les mer 

Om fondet

Diabetesforbundet har et forskningsfond som per i dag består av ca. 15 millioner kroner. Det deles ut 3-4 millioner kroner årlig, hvorav inntil 2 millioner* har gått til eksterne forskningsprosjekter gjennom søknad til fondet.

Det deles også ut inntil 200.000 kroner til reisestipend til forskningsrelatert reisevirksomhet eller kompetanseheving.

Tildelingskomiteen består av fagpersoner oppnevnt av medisinsk fagråd i Diabetesforbundet og forbundsleder. Generalsekretæren er sekretær på tildelingsmøte med talerett.

Fristen for å søke på Diabetesforbundet forskningsfond er 1. februar hvert år. 

*Med forbehold om godkjenning fra Sentralstyret i Diabetesforbundet.

Hva som støttes

Forskning skiller seg ut fra annet utredningsarbeid ved at den søker å framskaffe ny viten om virkeligheten gjennom bruk av vitenskapelige metoder.

  • Diabetesforbundet ønsker ikke å binde seg til et bestemt vitenskapsideologisk perspektiv.
  • En integrasjon i bruk av ulike vitenskapelige metoder er ønskelig når diabetesforskningen skal omfatte forskningstema for forskjellige fagdisipliner.
  • Brukermedvirkning bør vurderes i alle faser av forskningsprosessen.
  • Forskingen kan være både kvalitativt og kvantitativt orientert. Metodene må være tilgjengelig for alle. Informasjon om oppsummert kunnskap fra tidligere forskning bør inngå i prosjektbeskrivelsen.

Du kan søke støtte til forskningsprosjekter, pilotprosjekter og reisestipend fra Diabetesforbundets forskningsfond. Stipendene deles ut en gang i året.

Les mer om søknad på reisestipend her

Slik søker du

Søknadsfrist er 1. februar.
Søknadsskjema med CV, prosjektbeskrivelse og alle vedlegg skal samles i ett dokument og sendes inn som en samlet pdf-fil på e-post til post@diabetes.no.

E-posten merkes "Søknad på midler fra forskningsfondet".

  • Det er valgfritt å legge ved eventuelle referanser og anbefalinger, men aktivt samarbeide bør dokumenteres i form av samarbeidserklæringer.
  • Alt materiale  leveres innen fristen for å bli tatt med i vurderingen.
  • Har man søkt flere år, må man legge ved en statusbeskrivelse og fremdriftsplan for å komme med i vurderingen.

Viktig: Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimum 4/fire sider (Arial skriftstørrelse 12, 1 1/2 linjeavstand), fremdriftsplan, referanseliste og eventuelt samarbeidserklæringer kommer i tillegg.