Helsepersonell

Vår viktigste samarbeidsgruppe er du som daglig er i kontakt med personer med diabetes. Det er viktig for Diabetesforbundet å være en bidragsyter overfor alle typer helsepersonell, både ved å bidra til faglig oppdatering og ved å formidle informasjon om hvordan det er å leve med diabetes. Som medlem hos oss får du rabatterte priser når du deltar på våre kurs og konferanser.