Helsepersonell

Vår viktigste samarbeidsgruppe er du som daglig er i kontakt med personer med diabetes. Det er viktig for Diabetesforbundet å være en bidragsyter overfor alle typer helsepersonell, både ved å bidra til faglig oppdatering og ved å formidle informasjon om hvordan det er å leve med diabetes. Som medlem hos oss får du rabatterte priser når du deltar på våre kurs og konferanser.

Diabetesforbundets forskningspriser

Hvert år deler Diabetesforbundet ut to priser for fremragende diabetesforskning - en hovedpris og en pris for yngre diabetesforskere. Formålet er å stimulere og motivere til mer diabetesforskning i Norge.

Vi oppfordrer alle innen fagfeltet å nominere noen som har utmerket seg. Nominasjonsfristen er 20. juni.


 

Søk midler

Du kan søke støtte til forskningsprosjekter gjennom Diabetesforbundet.

Innvandrerhelse

Her finner du diabetesinformasjon på ulike språk.

Kontaktinformasjon

Diabetesforbundet

Postboks 6442, Etterstad | 0605 Oslo

Ta gjerne kontakt om du har noe på hjertet eller lurer på noe!