Ramadan er måneden da muslimer skal avstå fra mat, drikke og nikotin, fra sola går opp til den går ned. I Norge tilsvarer dette i år rundt 20 timer, avhengig av hvor i landet du befinner deg.

Diabetes er en kronisk sykdom som kvalifiserer til unntak fra fasten, og personer med diabetes som bruker insulin kan av helsemessige grunner ikke faste. Muslimske lærde og helsepersonell er enige om dette.

Forbered deg til fasten

Faste kan by på problemer for personer med diabetes, fordi det øker sannsynligheten for store svigninger i blodsukkeret – og dermed faren for komplikasjoner.

Fasten kan gjennomføres ved velregulert type 2 diabetes hvor risiko for hypoglykemi er liten, men det må forberedes og medikasjonen må tilpasses endret matrytme.

Diabetesforbundet anbefaler derfor at du rådfører deg med legen i god tid før du starter slik at dere sammen kan finne en måte å utføre fasten på.

Fritak fra ramadan

Personer med diabetes type 1 bør ikke faste under Ramadan. Personer med diabetes type 2 har lovlig fritak, hvis det skulle by på for store problemer.

Personer med dårlig regulert diabetes, eller personer som har hatt alvorlig hypoglykemi eller syreforgiftning de siste tre månedene, bør unngå faste. Det samme gjelder personer som er gravide, har hjerte- og kar sykdom, nyresvikt eller personer som utfører hardt fysisk arbeid.