Årsaker til diabetes

Det er mange som lever med diagnosen diabetes

Foto: Colourbox

Send sidens lenke til en venn

Diabetes type 1:
Diabetes type 1 er en autoimmun sykdom som vanligvis skyldes at kroppens forsvarssystem feilaktig oppfatter de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen som fremmede og ødelegger dem. Man kjenner ikke årsaken til dette, men trolig er det en kombinasjon av arv og ukjente miljøfaktorer. Det har vært spekulert i om miljøfaktorene kan være knyttet til drikkevann, kosthold eller virusinfeksjoner enten i fosterlivet eller i tidlig barndom.

Diabetes type 2:
Årsakene til at så mange utvikler diabetes type 2 er mange og komplekse:

Insulinresistens:
En viktig årsak til diabetes type 2 er at cellene i musklene, leveren, og fettvevet vårt ikke reagerer som de skal på hormonet insulin; man sier at de er insulinresistente. Det er disse tre organsystemene (muskler, lever, fettvev) som er de viktigste når det gjelder sukkerbalansen i kroppen vår. En forutsetning for å få diabetes type 2 er at bukspyttkjertelen i tillegg produserer for lite insulin, men i motsetning til ved diabetes type 1 er det langt fra alle som trenger behandling med ekstra insulin.

Alle aldre:
Diabetes type 2 kan ramme unge som vel som gamle, selv om det fremdeles er vanligere at sykdommen debuterer etter fylte 40 år. Man har funnet frem til en hel rekke faktorer som kan forårsake eller øke sjansene for å utvikle diabetes type 2, her skal vi ta for oss de viktigste:

1. Genetikk:
Diabetes type 2 har sterke genetiske aspekter, blant annet er risikoen for å utvikle sykdommen ca. 40 % hvis en av foreldrene har den og ca. 80 % hvis begge foreldrene har den. Det er viktig å understreke at det ikke bare er snakk om genetisk arv, men også om den livsstil vi «arver» fra våre foreldre (kilde: diabetes.dk). Enda sterkere ser man genetikkens betydning hos eneggede tvillinger hvor det er oppimot 90 % sjanse for å få diabetes type 2 for en person som har en tvilling med sykdommen.

2. Overvekt og fedme:
Man regner at vel 70 % av de som har diabetes type 2 har overvekt eller fedme. Med overvekt menes kroppsmasseindeks 25 og opp til 30, fedme kroppsmasseindeks 30 og høyere. Uansett alder øker sjansen for diabetes type 2 ved overvekt og fedme. Det er enda ikke helt klarlagt hvorfor fedme er en så viktig faktor i utviklingen av sykdommen men det synes klart at fedme både fører til økt insulinresistens i lever, muskel, og fettceller samt gjør bukspyttkjertelen mindre følsom for høye blodsukkerverdier.

3. Kosthold:
Den såkalte vestlige dietten er forbundet med en klar økt forekomst av diabetes type 2. Det som kjennetegner en slik diett er høyt inntak av kjøtt, melkeprodukter med høyt fettinnhold, alkohol, og sukkerholdige desserter og snacks. Den økte risikoen er uavhengig av kroppsvekten slik at tynne personer som spiser mye mat som beskrevet over har større sjanse for å utvikle diabetes type 2 enn en tynn person som spiser mer grønnsaker, frukt, og fisk.

4. Manglende fysisk aktivitet:
Fysisk aktivitet har vist seg å ha en positiv effekt på hvordan kroppen reagerer på insulin, og minsker insulinresistensen. En treningsøkt kan gi bedret effekt av insulinet i opptil 16 timer etterpå. I tillegg har fysisk aktivitet en positiv effekt på blodtrykket og kolesterolnivået.


Se også følgende artikler:

- Kan få bevis for at diabetes type 1 skyldes virus (mai 2020) nrk.no
Virus mulig årsak til type1-diabetes (27.11.2014) forskning.no
Fant fire nye årsaker til diabetes type 2 (31.1.2014) forskning.no
- Genfeil gir type 1-diabetes (22.3.2013) forskning.no
- Omtale av en australsk studie (engelsk) angående årsaker til diabetes type 1 (13.8.2012)
- Diabetesgåten (14.11.2011) forskning.no
- Høye statindoser - økt diabetesrisiko (4.10.2011) tidsskriftet.no