Utenlandsreiser med diabetes

Diabetes er ingen grunn å holde seg hjemme, men pakk smart.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Før du reiser:
• Skaff deg et (internasjonalt) identifikasjonskort eller annen Identifikasjon (SOS-kapsel, armbånd e.l.).
 
• Sjekk at du har en gyldig reiseforsikringen og hva den dekker i tilfelle du blir syk i utlandet både når det gjelder diabetes-komplikasjoner og andre sykdommer. Ta med deg Europeisk helsetrygdekort ved reiser i Europa.

• Ta med minst dobbelt så mye insulin og andre medisiner som det du erfaringsmessig trenger, og ta det med i håndbagasjen.

• Det kan det være viktig å ha med en bekreftelse på engelsk (eller et annet aktuelt språk) som bekrefter at du har behov for utstyret og medikamentene om bord i flyet. Apoteket ditt kan fylle ut nødvendig dokumentasjon for Scengenområdet. Reiser du utenfor Schengen, er det fastlegen din som attesterer. Det skal være trygt å sende håndbagasjen inkl. diabetesutstyret gjennom sikkerhetskontrollen. Er du i tvil spør ved sikkerhetskontrollen.

• Pass på å ta med reservebatterier og ev. lader til blodsukkerapparatet. Ta gjerne også med et blodsukkerapparat i reserve.

• Ev. reisefølge bør være informert om at du har diabetes og hva det betyr.  Du kan trenge hjelp hvis du får problemer - føling, magesyke og lignende.

• Du kan kjøpe reisesyketabletter på apoteket uten resept (Postafen). Legen din kan også skrive ut en resept på et plaster mot reisesyke (Scopoderm). Plasteret festes kvelden før eller minst 5-6 timer før avreise. Plasteret beskytter mot reisesyke i minst 72 timer, men kan fjernes tidligere ved kortere reiser. Blir du reisesyk, og ikke kan innta fast føde, bør du bruke druesukker, frukt eller søt drikke for å dekke karbohydratbehovet ditt.

• Snakk med legen din om hvilke reisevaksiner du trenger. Vær ute i god tid!

• Har du utfordringer med føttene bør du ta det opp med lege/fotterapeut. Det frarådes at man reiser utenlands med fotsår. Har du nedsatt følesans i føttene må du bruke spesialtilpasset fottøy og aldri gå barbent!


Insulinbruker og passering av tidssoner:
Diskuter med lege hva som ev. kan skje når du passerer tidssoner, og hvorledes dette bør takles.  Det lureste er antakelig å bare bruke hurtigvirkende insulin under lange flyreiser, og straks gå over til døgnrytmen på ankomststedet. Alternativt kan man justere insulindoser som foreslått under. Det er mulig å snakke med flypersonalet slik at man får servert mat til sine vanlige tidspunkt slik at man kan beholde døgnrytmen i forhold til måltidene inntil man har kommet frem.


På reisedagen går man ut fra den tid som gjelder på avreisestedet:

Ved reiser østover (døgnet blir kortere enn 24 timer); man trenger mindre insulin. Her kan du benytte følgende regel: Reduser insulindosen, som du vanligvis bruker i løpet av 24 timer med den brøkdelen tidsforskjellen utgjør. Eksempel: 6 timers tidsforskjell: Reduser insulindosen med 6/24 = ¼ (25 %). Siden døgnet er kortere kan du også spise et mindre ekstra måltid etter ankomsten og ev. unnlate insulin om kvelden. Dagen etter ankomsten kan du fortsette med insulin/tabletter og måltider på vanlig måte, men nå i forhold til lokal tid.

Ved reiser vestover (døgnet blir lengre enn 24 timer); man trenger mer insulin. Øk insulindosen som du vanligvis bruker i løpet av 24 timer med den brøkdelen tidsforskjellen utgjør. Eksempel: 6 timers tidsforskjell: Øk insulindosen med 6/24 = ¼ (25 %). Denne ekstra dosen settes etter ankomsten. Tablettbehandlede trenger ikke foreta noen endring i dosen.


Insulinpumpebruker
Det finnes ingen oppskrift når det gjelder justering av basaldoser ved kryssing av tidssoner.  Ta kontakt med lege/diabetessykepleier for å diskutere ev. justeringer som kan være nødvendige. Ha alltid med deg en liste over basaldosene og andre pumpeinnstillinger.

Du kan justere klokkeslettet på pumpen i forhold til reisemålet når som helst under flygningen. De fleste gjør dette når de kommer frem til reisemålet. Det er imidlertid svært viktig at du justerer til riktig klokkeslett for reisemålet, ettersom basaldoseinnstillingene for natt og dag kan være ganske forskjellige. Hvis du ikke justerer klokkeslettet, kan det være du får for mye insulin om dagen og for lite insulin om natten. 

Glem ikke å justere klokkeslettet tilbake igjen når du kommer hjem til den opprinnelige tidssonen.


Når du har kommet fram:
De fleste lever annerledes når vi er ute og reiser. Det er ofte varmere (slik at insulinet suges raskere opp og virker hurtigere), vi spiser annerledes og kan bevege oss mer. I en slik situasjon er det viktig å redusere insulindosene. En god tommelfingerregel er å redusere alle doser med 10–20 %, og deretter justere dosene ved hjelp av hyppige egenmålinger de første dagene. Noen må redusere dosen enda mer, for eksempel 30-35 %. Du behøver ikke endre medisindosen dersom du bruker tabletter og aldri har symptomer på lavt blodsukker (føling). Dersom du bruker tabletter og har føling bør du redusere dosen med ⅓ - ½ når du ferierer i varme strøk.

I mange av de eksotiske reisemålene er risikoen for mage-/tarminfeksjoner (med diaré, oppkast og feber) mye større enn hjemme. Enkle leveregler reduserer risikoen:

• Drikk aldri vann fra springen.
• Velg vann med kullsyre (enkelte steder jukser man også med vann på flaske).
• Unngå isbiter.
• Spis kokt eller godt stekt mat.
• Unngå rå mat uten skall.
• Ikke spis is eller melkeprodukter.

Insulinoppbevaring:
Insulinampuller/-penner som er åpnet har en holdbarhet på en måned eller mer i vanlig romtemperatur. Kjøleskap er bare nødvendig ved oppbevaring av insulin over lengre tid.  Insulinet må ikke utsettes for direkte sollys, og det må ikke fryse (kaldere enn +2 °C). En kjølemappe kan bidra til oppbevaring av insulin ved forsvarlig temperatur i varmen.

Aktiviteten av vanlig hurtigvirkende insulin reduseres med bare 2 % ved oppbevaring ved 25 °C i ett år.  Til og med ved 40 °C tar det 14 uker å miste 5 % av effekten.  I pakningsvedleggene til de ulike insulintypene varierer varigheten fra 4-8 uker ved temperaturer opp til 30 °C. Antakelig er dette satt så kort for å være på den sikre siden.

Hvis du har mistanke om at insulinet har mistet noe effekt, mål mye blodsukker og juster mengden du injiserer oppover til du får tilstrekkelig effekt. Ha insulinet og utstyret på to steder også under hele utenlandsreisen, slik at du ikke mister alt hvis håndvesken blir stjålet. Skal du være borte over lengre tid, må du passe på at insulinet lagres i kjøleskap eller i en kjølemappe. De fleste steder i verden vil du kunne få kjøpt insulin i større byer, og sykehusene vil ofte ha et lager. Ikke alle steder har alle typer insulin, og noen steder selges det i en annen styrke (40 internasjonale enheter per ml, i Norge 100 ie per ml).

I noen land for eksempel Spania angis blodsukkerverdiene i mg/dl istedenfor i mmol/l. For å regne om deler man bare verdien i mg/dl med 18, så får man verdien i mmol/l.


Føling:

Risikoen for å få føling øker for de fleste som bruker insulin ved reiser. Du må derfor alltid ha med deg f.eks. druesukkertabletter og sukkerholdig mat. Har du diabetes type 1 og har opplevd svært kraftige følinger eller insulinsjokk, kan det være lurt å ha med seg en glukagonsprøyte som ev. reisefølge kan sette om du skulle være ekstra uheldig.