Alle fylkesårsmøter i 2020 skal gjennomføres digitalt. Det vedtok sentralstyret den 6. mai.
Det er viktig å avholde årsmøter hvert år for å ivareta det økonomiske grunnlaget i lagene samt demokratiet. Også de lokallagene som ikke fikk avholdt sitt årsmøte før det ble iverksatt stopp for fysiske møteplasser, skal avholde digitale årsmøter senest innen utgangen av august.

Diabetesforbundet nasjonalt vil fasilitere og stå for den tekniske gjennomføringen av alle digitale årsmøter. Årsmøtet vil gjennomføres på Teams eller Zoom, med et tilleggsprogram som gjør at avstemninger gjøres på en trygg måte som sikrer både anonymitet og sikkerhet for deltagerne.

I kartleggingen av løsninger har vi lagt vekt på ivaretakelse av demokratiet og brukervennlighet både for arrangør og deltakere. Vi har kartlagt og gjennomgått ulike løsninger som enten kan brukes alene eller kombinert. Det er ønskelig at fylkesårsmøtene avholdes digitalt så snart det lar seg gjøre – dette for å få det formelle på plass ift rapportering.

Årsmøter er kjernen i medlemmenes demokrati, og er grunnlaget for nødvendige rapporteringer på eksempelvis økonomiske midler og støtteordninger vi som organisasjon mottar i alle ledd. På bakgrunn av dette har det vært prioritert å se på hvordan vi kan løse dette alternativt til fysisk gjennomføring. I kartleggingen har vi lagt vekt på ivaretakelse av demokratiet og brukervennlighet både for arrangør og deltakere. Vi har kartlagt og gjennomgått ulike løsninger som enten kan brukes alene eller kombinert.

Mer informasjon om digitale årsmøter vil komme når sentralstyret har sett på mulighetene for gjennomføring, og plan for hvordan dette skal løses i praksis foreligger.