DAM-logo cropped.png

Det første som må gjøres er å lese igjennom de forskjellige programmene Stiftelsen Dam har. Det er Forskning, Helse og Ekspress. Når det er gjort, og du vet nærmere hvilket program dere skal søke på, må dere skrive en skissesøknad til oss i Diabetesforbundet.

Her finner dere skissesøknaden til de forskjellige programmene, som dere enkelt kan fylle inn informasjon om prosjektet:

For at søknaden skal bli behandlet hos oss, må dere sende inn skissesøknaden i et Word-dokument eller PDF. Det er så klart lov til å kontakte oss hvis dere har spørsmål underveis. Skissesøknaden skal inneholde informasjon om prosjektet og hvordan dere har tenkt å gjennomføre det i praksis. Dette gir et godt grunnlag for når dere skal søke videre i Damnett.

Under ser dere Diabetesforbundets frister, kontaktperson og kriterier for å sende inn skissesøknaden til de forskjellige programmene:

Forskning

Kontaktperson: Betül Cokluk – betul.cokluk@diabetes.no

Frister: To-trinnsprosess

 • Innen 15. november: Utlysning av midler
 • 2. januar: Søknadsskjema åpnes
 • 1. februar: Intern søknadsfrist
 • 14. april: Svar på søknad
 • 20. mai: Intern søknadsfrist, utvidet søknad
 • 15. oktober: Offentliggjøring av tildeling
 • Cirka 1. februar: Utbetaling av midler

 

Kriterier:

 • At sum og prosjektbeskrivelse samsvarer med Dam sine krav til Forskning-søknader
 • At skissesøknaden sendes inn i Dam sitt skjema for skissesøknad
 • At all informasjon i skissesøknaden er fylt inn
 • Skissesøknaden må være sendt inn innen oppgitt frist
 • Søknaden må skrives på norsk
 • Søker må være tilknyttet etablerte forskningsmiljøer som høgskole, helseforetak, universitet, instituttsektor eller kompetansesentra. Stillingen det søkes om må være i tråd med gjeldende forskrift.
 • At prosjektet har en klar plan på hvorfor Diabetesforbundet skal være søkerorganisasjon, og hvordan samarbeidet mellom Diabetesforbundet og søker skal være.

Les mer om søknad til forskningsprosjekter her: Stiftelsen Dam støtter forskning også i 2022 | Diabetesforbundet

 

Helse

Kontaktperson:
Natalie Kristiansen - natalie.kristiansen@diabetes.no

Frister:
NB! Siste sjanse for å søke Helse prosjekt i nåværende form er våren 2022. Stiftelsen Dam vil endre frister fra og med høsten 2022.
Merk dere at skissesøknad til Diabetesforbundet må sendes inn innen 15.februar.

 

Helse vår:

 • Innen 15. november: Utlysning av midler
 • 2. januar: Søknadsskjemaet åpner
 • 15. februar: Intern søknadsfrist
 • 15. juni: Tildeling (klokken 13)
 • Cirka 1. juli: Utbetaling av midler

 

Kriterier:

 • At sum og prosjektbeskrivelse samsvarer med Dam sine krav til Helse-søknader
 • At skissesøknaden sendes inn i enten Word-dokument eller PDF
 • At all informasjon i skissesøknaden er fylt inn (kort forklaring)
 • At skissesøknaden er sendt inn innen oppgitt frist
 • At eksterne søkere er tilknyttet til en institusjon og ikke søker som privatperson
 • Dette kan være sykehus, legekontor, helsesenter, fylkes- eller lokallag etc.
 • At prosjektet handler om å bedre levevilkår til folk med diabetes

 

Hvordan søker jeg?

Dersom ditt lokal- eller fylkeslag ønsker å søke midler gjennom Stiftelsen Dam til Helseprosjekter vil sekretariatet bistå deg underveis i prosessen.

Du søker ved å sende inn en skissesøknad (Word-fil) av prosjektet på e-post til natalie.kristiansen@diabetes.no. Er prosjektet innenfor Dam sine retningslinjer og Diabetesforbundets kriterier, oppretter vi et elektronisk søknadsskjema og du kan enkelt fylle inn søknaden i Damnett.

 

Ekspress

Kontaktperson:
Karen Vattekar – karen.vattekar@diabetes.no

Frist:
Løpende søknadsbehandling. Svar på søknad vil mottatts innen 30 dager etter at skissesøknaden er sendt inn til Diabetesforbundet, og 45 dager etter innsending i Damnet.
Prosjektlengde: 0-12 mnd.

 

Kriterier:

 • At sum og prosjektbeskrivelse samsvarer med Dam sine krav til Ekspress-søknader
 • At skissesøknaden sendes inn i enten Word-dokument eller PDF
 • At all informasjon i skissesøknaden er fylt inn
 • At prosjektet handler om å bedre levevilkår til folk med diabetes

 

Hvordan søker jeg?

Dette er en enkel søknadsprosess. Du sender inn skissesøknaden til karen.vattekar@diabetes.no, er prosjektet innenfor Dam sine retningslinjer og Diabetesforbundets kriterier, opprettes det et elektronisk søknadsskjema i damnett.no. Søknaden fylles ut i Damnett og du kan sende søknaden direkte til Dam.

 

Stimuleringsprogrammet

Søk på midler fra Stimuleringsprogrammet!

Stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten administreres av Stiftelsen Dam og skal støtte tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Formålet med programmet har vært å stimulere til tiltak som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltak for sårbare grupper.

Stiftelsen Dam prioriterer å støtte tiltak som skal motvirke ensomhet og passivitet, og skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

Noen retningslinjer:

 • De lokal/fylkeslag som vil søke midler, må ta kontakt for sekretariatet for å få åpnet søknadsportalen.
 • Søknadsskriving, gjennomføring og rapportering må lokallag være ansvarlig for.
 • Prosjektet må starte opp innen 06.22 og avsluttes innen 30.06.23.
 • Lokallagene skal rapportere på måloppnåelse og levere regnskap ved prosjektslutt og senest innen 08.23.
 • Anbefales å søke mellom 100.000- 299.999 kr. For tilskudd over 300.000 kr må det også leveres revisorattestasjon ved rapportering. Dette vil vi helst unngå.
 • Søknadsskjemaet åpnet 25.01.22 og har ingen søkefrist.

Les mer om søkeordningen her: Utlysning - Stiftelsen Dam.

Du kan finne inspirasjon blant tildelte midler i 2020 og 2021, inkludert tre prosjekter sekretariatet i Diabetesforbundet har fått midler til: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten - Stiftelsen Dam.

Du kan se omfanget av søknadsskjemaet ved å se på dette eksempelet: Stimuleringsprogrammet-Eksempel-pa-soknadsskjema.pdf (dam.no).

Spørsmål og henvendelser kan rettes til sekretariatet på betul.cokluk@diabetes.no eller 45 40 69 69.