DAM-logo cropped.png

Det første som må gjøres er å lese igjennom de forskjellige programmene Stiftelsen Dam har. Det er Forskning, UtviklingHelse og Ekspress. Når det er gjort, og dere vet nærmere hvilket program dere skal søke på, må dere skrive en pre-skissesøknad til oss i Diabetesforbundet.

Her finner dere pre-skissesøknaden til de forskjellige programmene, som dere enkelt kan fylle inn informasjon om prosjektet:

For at søknaden skal bli behandlet hos oss, må dere sende inn pre-skissesøknaden i et Word-dokument eller PDF. Det er så klart lov til å kontakte oss hvis dere har spørsmål underveis. Pre-skissesøknaden skal inneholde informasjon om prosjektet og hvordan dere har tenkt å gjennomføre det i praksis. Dette gir et godt grunnlag for når dere skal søke videre i Damnett.

Under ser dere Diabetesforbundets frister*, kontaktperson og kriterier for å sende inn skissesøknaden til de forskjellige programmene:

*med forbehold om at fristene kan justeres på grunn av helligdager

Forskning

Kontaktperson:
Thale Solli Kvernberg – thale.kvernberg@diabetes.no

Frister: To-trinnsprosess

 • 15. november: søknadsskjema åpnes
 • 15. november - 10. desember: pre-skissesøknad til sekretariatet, med påfølgende intern vurdering
 • 14. januar: intern søknadsfrist.1.runde/skisse, ved gjennomslag på pre-skissesøknad
 • 15.-31. januar: søknader vurderes internt. (1.runde/skisse)
 • 1.-9. februar: søker får mulighet for siste justeringer (1.runde/skisse)
 • 14. april: svar på søknad (1.runde/skisse)
 • 9. mai: intern søknadsfrist (2.runde/full søknad)
 • 10.-23. mai: søknader vurderes internt. (2.runde/full søknad)
 • 24. mai -5. juni: søker får mulighet for siste justeringer (2.runde/full søknad)
 • 15. oktober: offentliggjøring av tildeling
 • Cirka 1. februar: utbetaling av midler

Kriterier:

 • At sum og prosjektbeskrivelse samsvarer med Dam sine krav til Forskning-søknader
 • At skissesøknaden sendes inn i Dam sitt skjema for skissesøknad
 • At all informasjon i skissesøknaden er fylt inn
 • Skissesøknaden må være sendt inn innen oppgitt frist
 • Søknaden må skrives på norsk
 • Søker må være tilknyttet etablerte forskningsmiljøer som høgskole, helseforetak, universitet, instituttsektor eller kompetansesentra. Stillingen det søkes om må være i tråd med gjeldende forskrift
 • At prosjektet har en klar plan på hvorfor Diabetesforbundet skal være søkerorganisasjon, og hvordan samarbeidet mellom Diabetesforbundet og søker skal være

Les mer om søknad til forskningsprosjekter her: Stiftelsen Dam støtter forskning også i 2023 | Diabetesforbundet

Utvikling

Kontaktperson:
Thale Solli Kvernberg – thale.kvernberg@diabetes.no

Frister: To-trinnsprosess

 • 15. september: søknadsskjema åpnes
 • 1. oktober: pre-skissesøknad til sekretariatet, med påfølgende intern vurdering
 • 15. oktober: intern søknadsfrist.1.runde/skisse, ved gjennomslag på pre-skissesøknad
 • 16.-31. oktober: søknader vurderes internt. (1.runde/skisse)
 • 1.-10. november: søker får mulighet for siste justeringer (1.runde/skisse)
 • 6. februar: svar på søknad (1.runde/skisse)
 • 1. mars: intern søknadsfrist (2.runde/full søknad)
 • 2.-17. mars: søknader vurderes internt. (2.runde/full søknad)
 • 18.-27. mars: søker får mulighet for siste justeringer (2.runde/full søknad)
 • 15. juni: offentliggjøring av tildeling
 • Utbetaling: 90% av summen i hvert av budsjettårene i søknaden vil utbetales Diabetesforbundet med innvilgelsen og deretter januar hvert år. Diabetesforbundet videresender midlene til prosjekteier når avtale mellom prosjekteier og Diabetesforbundet er signert.

Kriterier:

 • At sum og prosjektbeskrivelse samsvarer med Dam sine krav til Utviklingssøknader
 • At skissesøknaden sendes inn i Dam sitt skjema for skissesøknad
 • At all informasjon i skissesøknaden er fylt inn
 • Skissesøknaden må være sendt inn innen oppgitt frist
 • Søknaden må skrives på norsk
 • At eksterne søkere er tilknyttet til en institusjon og ikke søker som privatperson
  • Dette kan være sykehus, legekontor, helsesenter, fylkes- eller lokallag etc.
 • At prosjektet har en klar plan på hvorfor Diabetesforbundet skal være søkerorganisasjon, og hvordan samarbeidet mellom Diabetesforbundet og søker skal være

Helse

Kontaktperson:
Thale Solli Kvernberg - thale.kvernberg@diabetes.no

Frister:
Programmet Helse har ingen søknadsfrist, slik at søknader kan sendes når som helst og behandles fortløpende. Svar på søknad mottas innen 20 dager etter at skissesøknaden er sendt inn til Diabetesforbundet, og 45 dager etter innsending i Damnett. Det kan derfor ta ca. 65 dager før man får svar på søknad.
Prosjektlengde: 1 eller 2 årige prosjekter

 

Kriterier:

 • At sum og prosjektbeskrivelse samsvarer med Dam sine krav til Helse-søknader
 • At skissesøknaden sendes inn i enten Word-dokument eller PDF
 • At all informasjon i skissesøknaden er fylt inn (kort forklaring)
 • At eksterne søkere er tilknyttet til en institusjon og ikke søker som privatperson
  • Dette kan være sykehus, legekontor, helsesenter, fylkes- eller lokallag etc.
 • At prosjektet handler om å bedre levevilkår til folk med diabetes

 

Hvordan søker jeg?

Dersom ditt lokal- eller fylkeslag ønsker å søke midler gjennom Stiftelsen Dam til Helseprosjekter vil sekretariatet bistå deg underveis i prosessen.

Du søker ved å sende inn en skissesøknad (Word-fil) av prosjektet på e-post til thale.kvernberg@diabetes.no. Er prosjektet innenfor Dam sine retningslinjer og Diabetesforbundets kriterier, oppretter vi et elektronisk søknadsskjema og du kan enkelt fylle inn søknaden i Damnett.

 

Ekspress

Kontaktperson:
Thale Solli Kvernberg - thale.kvernberg@diabetes.no

Frist:
Løpende søknadsbehandling. Svar på søknad vil mottatts innen 20 dager etter at skissesøknaden er sendt inn til Diabetesforbundet, og 45 dager etter innsending i Damnett.
Prosjektlengde: 0-12 mnd.

 

Kriterier:

 • At sum og prosjektbeskrivelse samsvarer med Dam sine krav til Ekspress-søknader
 • At skissesøknaden sendes inn i enten Word-dokument eller PDF
 • At all informasjon i skissesøknaden er fylt inn
 • At prosjektet handler om å bedre levevilkår til folk med diabetes

 

Hvordan søker jeg?

Dette er en enkel søknadsprosess. Du sender inn skissesøknaden til thale.kvernberg@diabetes.no, er prosjektet innenfor Dam sine retningslinjer og Diabetesforbundets kriterier, opprettes det et elektronisk søknadsskjema i damnett.no. Søknaden fylles ut i Damnett og du kan sende søknaden direkte til Dam.