Dia - Illustrasjoner likepersonkurs_F41Asset 11.png

Når: 19.-21. april 2024

Hvor: Scandic Gardermoen

Hvem: Fylkesleder eller stedfortreder

Påmeldingsfrist: 22. mars 2024

Vi har gleden av å invitere alle fylkesledere til årets samlingspunkt for oppdatering og erfaringsutveksling. Her får vi relevant faglig påfyll, diskuterer aktuelle problemstillinger og lærer av hverandre. Nytt av året er at vi igjen har endret geografisk sammensetning, og dermed har flere fylkesledere enn i fjor. Dette er et spennende utgangspunkt for helgen, og vi gleder oss til å treffe de nyvalgte lederne. 

Program

Arrangementet starter 15.00 fredag, med velkommen og presentasjon. Avslutning søndag er til lunsj kl. 12.00. Politiske temaer er på agendaen, sammen med bla. diabetesfaglig oppdatering og strategi. I tillegg skal vi sammen med Ungdiabetes diskutere hvordan vi kan jobbe med rekruttering til styrene. 

imagevdco.png

imageflx4b.png

imageuh4rr.png

Tillitsvalgtkonferansen for unge foregår parallelt, og vi har flere programpunkter sammen. Følg opp Ungdiabetes i ditt fylke, og sørg for at de kommer seg til konferansen. 

Påmelding

For at Lederforum skal bli mest mulig nyttig for alle, er det viktig at alle fylker er representert. Derfor bør fylkesleder sørge for at nestleder stiller, dersom man selv ikke kan.

Egenandel for arrangementet er 6000 kr. Per deltaker. Påmeldingen er bindende og egenandel refunderes kun ved spesielle tilfeller som sykdom ol. (Kun én egenandel belastes dersom man erstattes av stedfortreder). 

Påmeldingen er avsluttet. 

Reise

Alle deltakere bestiller selv reise til arrangementet. For best mulig utbytte av arrangementet, er det viktig å møte opp til første programpunkt og bli værende til avslutningen. Diabetesforbundet dekker billigste mulige reisemåte, ved innsending av reiseregning med kvitteringer. Selv om påmeldingsfristen er tett opptil arrangementet, håper vi at reise kan bestilles så snart du vet at du skal delta.

Adkomst til hotellet er med shuttle-buss nr. S55, fra plattform 39 på Gardermoen. Parkering på hotellet koster 150 kr. per døgn og dekkes kun unntaksvis etter avtale. Adresse: Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen

For spørsmål, ta kontakt med: organisasjon@diabetes.no

Vi sees!