Tillitsvalgte i Ungdiabetes fra hele landet inviteres til ungdomskonferanse på Lillestrøm, med generalforsamling og valg av Ungdiabetes nasjonalt. Dette er en viktig samling, hvor de tillitsvalgte i fylkene er med å påvirke det nasjonale arbeidet i Ungdiabetes. Det blir også mye sosialt samvær, og litt faglig påfyll.

Påmelding innen 15. september

Klikk her for å melde deg på

Pakkeliste

  • Skrivesaker og sakspapirer
  • Klær nok til to dager – inkludert noe litt ekstra fint til festmiddagen lørdag kveld
  • Alt diabetesutstyr og andre medisiner du trenger (Husk å ha med ekstra, i tilfelle noe ryker)
  • Toalettsaker
  • Lader til alt som må lades
  • Reisedokumenter og legitimasjon
  • Masse godt humør og engasjement!

Generalforsamling

Les gjennom sakspapirene på forhånd, slik at du er forberedt.
Og husk å ta med deg sakspapirene. Det blir mobilhotell under generalforsamlingen, og du må derfor sørge for å ha tilgang til sakspapirene på en annen måte.

Vi forklarer nøye og tar oss god tid til gjennomføringen, slik at du alltid forstår hva som foregår og kan følge med. Det blir også lav terskel for å spørre hvis du lurer på noe.

Delegater

Hvert fylke har mulighet til å sende inntil tre delegater. Ved ønske om flere deltakere er det mulig å melde disse på som observatører. Delegater har tale-, stemme og forslagsrett, mens observatører kun har talerett.

Egenandel

Egenandelen per person på konferansen er 2450 kroner. Husk å spørre fylkesstyret på forhånd om de vil dekke dette. Får dere ikke dekket egenandelen, må dere skaffe midler på en annen måte dersom dere ønsker å delta. 


Velkommen!

Hilsen Ungdiabetes nasjonalt

 

Etterlengtet fysisk konferanse

12.-14. november 2021 gikk den årlig Ungdomskonferansen av stabelen, og det fysisk på Gardermoen. 20 deltakere – både unge og litt mindre unge – hadde en strålende helg, med god stemning, samhold og motivasjon. Ca. 100 liter brus, 300 blodsukker-alarmer og 500 selfies er oppskriften på en vellykket helg for våre unge tillitsvalgte. Etter snart to år med pandemi og restriksjoner var det viktig å bygge opp motivasjon og inspirasjon til å fortsette den gode innsatsen. Engasjementet var stort, og talerstolen sto ikke lenge urørt under generalforsamlingen lørdag. Med nytt nasjonalt styre, motiverte tillitsvalgte og ny kunnskap setter vi kursen mot 2022.