Grunnene er mange og gode til at Diabetesforbundet – lokalt og nasjonalt – bør jobbe spesielt med inkludering av personer med innvandrerbakgrunn.

I et samfunnshelseperspektiv vet vi at flere innvandrergrupper har mye større risiko enn etniske norske for å utvikle diabetes type 2. Det er desto viktigere å «fange dem opp».

Men også for organisasjonen og lokallaget har en bedre inkludering mange gode sider:

 • Vi får flere medlemmer og flere ressurser
 • Aktiviteter fornyes og videreutvikles
 • Både medlemmene og organisasjonen utvikles
 • Vi får nye perspektiver og ny kunnskap
 • Vi får en åpnere organisasjonskultur
 • Vi får mer innflytelse i samfunnet
 • Vi er med på å skape et godt lokalmiljø
 • Vi engasjerer enkeltmennesker

Kurset går over åtte kurskvelder og gir enkle verktøy på hvordan styret kan jobbe med minoritetshelse. '

Last ned studieveileder

Last ned vår studieveileder for mer informasjon om hvordan utføre kurset.

Spre budskapet

Markedsføringen kan være avgjørende for sukessen med møtet. Sørg for å gå bredt ut med en ryddig og informativ invitasjon. 

Alt markedsføringsmateriell kan lages i dette verktøyet: Klikk her

Denne målgruppen kan nås på litt andre arenaer enn de vi vanligvis er i kontakt med. Har dere en moske eller annet type trossamfunn i nærområdet kan dette være et godt sted å starte. Snakk med folk ansikt til ansikt og senk terskelen for å delta.  

I hvilke andre kanaler kan man markedsføre dette konseptet?

 • E-post – Sende ut til alle medlemmer, likefamilier, skoler, barnehager og aktuelle foreninger. (kan sendes via «Min side»)

 • Facebook og Instragram – Legge ut og dele på alle sider tilknyttet fylkeslaget (Fylkeslaget, BFU, Ungdiabetes) og dele som privatpersoner 

 • Nettsiden Diabetes.no – Legg arrangementet inn i kalenderen.

 • Avis – Annonser arrangementet i lokalavisen, uten å legge vekt på at det skal rekrutteres til et nytt styre. Inviter lokalavisen til å lage en sak om at det ønskes å konstituere et nytt lokallag i Diabetesforbundet.

 • Lokalradio – Be om litt tid på radioen til å reklamere for deres arrangement

 • Plakater – på butikken, skolene, barnehagene, apotek, legesenter ol. 

Trenger du hjelp til kontakt med media, ta kontakt med presseansvarlig i Diabetesforbundet, Silje Landsverk: silje.landsverk@diabetes.no