Fylkeslagets rolle

Fylkeslaget er lokallagenes nærmeste støtte og veileder. Fylkeslaget kan blant annet bidra med: Informasjon om hvordan man kan arrangere aktiviteter, å søke midler, informasjon om kurs, praktiske verktøy og hvordan drifte et styre. Fylkeslaget bør ha respekt for lokallagets ideer og fremgangsmåte. Det er viktig å gi rom for nye måter å jobbe på. Det er anbefalt at representanter fra fylkesstyret deltar på de første styremøtene. Fylkeslaget kan oppnevne en person i styret som har dette som sitt ansvarsområde.

 

La verdiene og visjonen styrke diabetesarbeidet

Diabetesforbundet skal være en troverdig, hjelpsom og modig organisasjon. Det er fint å ha en felles plattform i alle prosesser, det være seg utvikling av handlingsplan, gjennomføring av aktiviteter eller i spørsmål knyttet til hvordan vi ønsker å samarbeide i styret.

Noen ganger kan det være nødvendig å minne seg selv på hvorfor vi gjør som vi gjør i Diabetesforbundet, og hva som er drivkraften bak engasjementet vårt. Verdiene hjelper oss med å løfte blikket og se helheten av arbeidet som legges ned. Og det kan være nødvendig hvis lokallaget har mye fokus på detaljer eller forhold som ikke fungerer.

Bli inspirert av  våre verdier her.

Jevnlig oppfølging

Det er viktig at fylkeslaget jevnlig følger opp lokallaget. Eksempler på oppfølging kan være:

På telefon: Hva fungerer? Hva kan vi i fylkesstyret bidra med?

Møter: Inviter til workshops og diskusjonsmøter der man kan finne løsninger på arbeidsoppgaver. Bidra til å lage en handlingsplan for å nå målet.

Tillitsvalgtsamling: Arranger tillitsvalgtsamling i forbindelse med eller i tillegg til årsmøtene. På denne måten vil lokallagene hente inspirasjon fra hverandre og kan få i gang samarbeid på tvers av lagene.

Engasjement og utvikling

Faglig påfyll og inspirasjon er viktig for å vedlikeholde det frivillige engasjementet. Lokal- og fylkeslag kan selv sørge for dette, men det finnes også mulighet for å delta på nasjonale kurs og arrangementer. Sjekk kursoversikten på diabetes.no - for tillitsvalgte - kurs og webinarer for tillitsvalgte. 

I møte med andre tillitsvalgte får man inspirasjon og motivasjon til å stå i tillitsvalgtrollen.

Vi er her for deg

Sentralstyret og sekretariatet er din støttefunksjon og kan svare på det du måtte lure på. Er det noe du vil snakke om, ikke nøl med å ta kontakt.

Sentralstyrets kontaktinformasjon: 
https://www.diabetes.no/om-oss/nasjonale-styrer/

Sekretariatets kontaktinformasjon: 
https://www.diabetes.no/om-oss/ansatte/

 

Ta kontakt med oss – vi hjelper deg.  

Takk for at du gir av din tid til diabetessaken.