Oppstartsguide for nye tillitsvalgte

Ny som tillitsvalgt

Oppstart og oppfølging av lokallag

Oppstart av lokallag

Oppfølging av lokallag

Styremøter, årsmøter og valg

Last ned: Mal for innkalling til styremøte (PDF)

Last ned: Mal for innkalling til årsmøte (PDF)

Last ned: Mal for referater (PDF)

Last ned: Mal for sakspapirer til årsmøtet (Word)

Last ned: Mal for sakspapirer til digitale årsmøter (Word)
I denne malen finner du informasjonen du trenger for å gjennomføre et årsmøte.
Kan også brukes som mal for protokoll. Husk da å legge til signaturfelt.

Her sender du inn årsrapport til sekretariatet (krever pålogging)

Tips til valgkomiteene

Budsjett og økonomi

Last ned: Budsjett (Excel)

Last ned: Regnskapsmal lokal/fylkeslag (Excel)

Last ned: Regnskapsmal eksempel (Excel)

Last ned: Mal til reiseregning til bruk i lokal- og fylkeslag (word)

Søk midler

Har du en god idé, men mangler penger? Her er en oversikt over steder der ditt lokal- eller fylkeslag kan søke økonomisk støtte.

Oversikt over tilskuddsordninger

Samarbeid med andre aktører

Veileder for samarbeid

Samarbeid med Grete Roede

Samarbeid med Lions

Medlemsfordeler

Politiattest, taushetserklæring, attest for tillitsvalgte

Politiattest: retningslinjer, maler og søknad

Attest for tillitsvalgte

Last ned: Taushetserklæring tillitsvalgte (PDF) 

Om Diabetesforbundet

Finn vedtekter, strategi og mye mer under om organisasjonen: Om organisasjonen