Lokal kronikk

Vi oppfordrer alle å sende inn kronikk til lokal- eller regionaviser. I årets lokale leserbrev fokuserer vi på viktigheten av årskontroll og god oppfølging – og setter det i kontrast med kutt i støtten til frivilligheten.

Last ned lokal kronikk her

Foto

  • Vi foreslår at dere sender avisen et bilde med leserbrevet, gjerne av dere selv på stand, eller av en lokal aktivitet. Forslag til bildetekst finner dere i leserbrevet. Juster gjerne bildeteksten slik at den passer bildeinnholdet.
  • Legg gjerne ved bilder av de undertegnede, både av lokal representant og av forbundsleder Cecilie Roksvåg.

Bilde av Cecilie Roksvåg her