Fortsatt betegnes influensaaktiviteten som svært lav, men den nærmer seg terskelen for lav intensitet, noe som i så fall gir startskuddet for at aktiviteten kan betegnes som et influensautbrudd, ifølge NTB.

Tall fra forrige uke viser at forekomsten av influensalignende sykdom i befolkningen fortsetter å stige. Det samme gjør antallet sykehusinnlagte med bekreftet influensa, viser tallene fra influensaovervåkingen, ifølge nyhetsbyrået.

- Influensavaksine til alle med diabetes anbefales

 

To råd for forebygging

Helsesøster Grete Holstad i Vestby kommune har i et intervju med Vestby Avis sagt at det er viktig å tenke på et par ting for å minimere risikoen til å bli smittet.

– Det er særdeles viktig med god håndhygiene. I tillegg anbefales det at man ikke blir nedkjølt og kald.

Holstad forteller videre at man gjennomsnittlig får influensa med et mellomrom på fem til ti år, og da snakker man om virkelig influensa. Det er nok mange som forveksler kraftig forkjølelse med influensa.

– Har man en virkelig influensa er man så syk at man ikke orker å gå på jobb, understreker hun.

 

Det haster med vaksine

Folkehelseinstituttet mener det haster med å vaksinere seg før sesongen for alvor er i gang. Det tar nemlig rundt to uker fra vaksinen settes til den gir beskyttelse.

I forrige uke var aktiviteten fortsatt høyest i Vestfold fylke. Det er også for første gang denne sesongen meldt to utbrudd av influensa i helseinstitusjoner siste uken.

Tallene fra overvåkingssystemene omfatter bare rundt halvparten av Norges befolkning, og kan derfor være noe usikre.

Disse gruppene anbefales vaksine:

  • Gravide etter 12. uke.
  • Beboere i omsorgsboliger og på sykehjem.
  • Alle over 65 år.
  • Alle med:
  • Diabetes 1 og 2.
  • Kroniske luftveissykdommer, hjerte- og karsykdommer, leversvikt og nyresvikt.
  • Kronisk nevrologisk sykdom.
  • Nedsatt immunforsvar.
  • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • Andre med kronisk sykdom. De bør konsultere med lege.

(Kilde: Folkehelseinstituttet)