På grunn av uklarheter rundt punktet om at ALLE med diabetes MÅ fornye førerkortet sitt, har vi fått en presisering fra Helsedirektoratet.

Har man i dag et gyldig førerkort, og oppfyller helsekravene ved diabetes, er det ikke noe krav om å få ny helseattest og nytt førerkort etter 1. oktober. Man har likevel en forpliktelse til å få en ny vurdering av lege dersom helsetilstanden eller behandlingen endrer seg, som kan medføre nedsatt kjøreevne. Ved nye søknader om førerkort i gruppe 1, vil alle med diabetes, uavhengig av type eller behandling, få helseattest for maks fem år, og maks tre år i gruppe 2 og 3.

– Første gang vi omtalte denne saken var det på bakgrunn av feil informasjon fra Helsedirektoratet, og dermed videreformidlet vi informasjon som ikke er riktig. Det er altså feil at alle med diabetes MÅ fornye førerkortet sitt nå. Det virker som Helsedirektoratet ikke har vært enige med seg selv. Det er veldig uheldig og har skapt usikkerhet rundt gyldighet av eget førerkort. Vi handlet i god tro, og beklager det som har skjedd, sier Knut Jarle Einstad, redaktør i bladet Diabetes.

Diabetesforbundet beklager

 Hva vil dette si for meg?

  • Alle med diabetes (både type 1 og type 2) som oppfyller helsekravene og har gyldig førerkort, trenger ikke å fornye dette. Dette gjelder også hvis førerkortet ditt ikke har begrensning.
  • Om helsetilstanden endrer seg, og man ikke lenger oppfyller helsekravene*, er man forpliktet til å oppsøke lege for undersøkelse før videre kjøring. 
  • Nye søkere om førerkort og ved fornying av førerkort vil man maks få førerkort for fem år i gruppe 1, og maks tre år for gruppe 2 og 3.
  • Det er ikke pålagt etter gjeldende regelverk å skaffe nytt førerkort ved overgang fra kostholdsregulert diabetes type 2 til bruk av blodsukkersenkende legemidler. Det er viktig med god oppfølging av legen i denne overgangen.

 * Dette er helsekravene: 

  • Har du diabetes, og bruker legemidler som gir fare for føling, er helsekravet oppfylt dersom du: ikke har hatt mer enn ett anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste tolv månedene, har full innsikt i utvikling av hypoglykemi og farene det kan medføre, og følger legens anbefalinger, herunder anbefaling om egenmåling av blodsukker i forbindelse med føring av motorvogn. Dette gjelder for førerkort i gruppe 1 (lett motorvogn).
  • Har du diabetes, og ikke bruker legemidler som gir fare for føling, er helsekravet oppfylt dersom det ikke er fare for bevissthetspåvirkning under føring av motorvogn og sykdommen ikke har ført til funksjonssvikt i andre organer som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko. 

Til deg som allerede har fornyet førerkortet

  • I januar 2013 trådde det i kraft nye bestemmelser om begrenset varighet på førerkort. Disse bestemmelsene innebærer at alle førerkort i Norge skal få en kortere varighet, uansett klasse og helsetilstand. Alle med diabetes vil derfor få en begrenset varighet på maks fem år om en stund. Disse fornyelsene skal skje etappevis i årene fremover.
  • Det vil skje en gradvis overgang til nye førerkort for alle i Norge uansett. Du har derfor ikke gjort noe feil ved å fornye førerkortet nå.