Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet, beklager at feil informasjon ble videreformidlet i saken om fornyelse av førerkort.

Foto: Peder Songedal

Vi formidlet den informasjonen vi fikk fra Helsedirektoratet, og beklager sterkt at dette har skapt unødvendig belastning for noen av våre medlemmer. Rett til å ha førerkort har vært en viktig sak for Diabetesforbundet i mange, mange år.

Vi har stor forståelse for at det oppleves som frustrerende å fornye førerkortet «uten å trenge det». Men det er også viktig å huske på at å få en grundig gjennomgang av sin helse hvert 5. år når man har diabetes, er en fornuftig ting for trafikksikkerheten. Både høyt og lavt blodsukker kan påvirke hvordan man kjører, og det hviler et ekstra ansvar på oss som har diabetes. Vi erkjenner behovet for strengere helsekrav for personer med diabetes. Men diabetes har mange ansikter og det må alltid være en individuell vurdering til grunn.

Når man skal sitte bak rattet må man ha god følelse i beina, godt syn, og god blodsukkerkontroll. Man må ta diabetesen sin på alvor, og ta det ekstra ansvaret når man har en kronisk sykdom, og sørge for at man er skikket til å kjøre bil.

I fjor sto mange med diabetes i fare for å miste førerkortet. De nye reglene som ble foreslått av myndighetene var helt urimelige. Diabetesforbundet protesterte kraftig, og heldigvis fikk vi gjennomslag, slik at reglene ikke ble så strenge som foreslått.

Men noen sitter nå med en følelse at man har tapt tid og penger, og det er vi veldig lei oss for. Vi syns det er veldig urettferdig at personer med diabetes har ekstra kostnader knyttet til sin sykdom, enten til førerkort, kosthold, utstyr og annet. Vi skal fortsette å kjempe for at alle merutgifter enten skal fjernes eller kompenseres, og kjempe for rettighetene til personer med diabetes.

Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet.