Den britiske studien ble presentert på den store forskningskonferansen EASD i München denne uken.

Til sammen ble det analysert nesten 9.000 blodsukkermålinger gjort av 26 kommersielle piloter i løpet av til sammen 4.900 flytimer, og bare 19 av disse målingene var i «rød sone». Ingen av disse – og heller ingen andre episoder – var knyttet til «medisinsk inkapasitet» på grunn av for høyt eller for lavt blodsukker. Pilotene kunne med andre ord utføre jobben sin med full sikkerhet.

Studien er utarbeidet i et samarbeid mellom medisinsk personale på Royal Surrey County Hospital i Guildford og UK Civil Aviation Authority på Gatwick Airport. I 2012 ble England det andre landet i verden, etter Canada, som skrev ut medisinske sertifikater for kommersielle piloter med insulinavhengig diabetes. I april 2015 fulgte Irland etter, men England er like fullt det landet i verden som har flest piloter med insulinavhengig diabetes.

Stabil HbA1c

Av de 26 i studien hadde 85 % type 1. Alle var menn, snittalderen var 41 år, gjennomsnittlig diabetesvarighet var åtte år, og pilotene ble i snitt fulgt opp 19,5 måneder etter at de hadde fått Class 1 Medical Sertificate, som er nødvendig for pilotsertifikat.

Blant det som ble sjekket i tillegg til det «løpende» blodsukkeret, var utviklingen av HbA1c. Her var snittet så godt som det samme i undersøkelsen som da pilotene fikk sertifikatet, hhv 7,0 og 7,2 %.

Blodsukkeret målt underveis ble delt inn i tre kategorier: Grønt mellom 5 og 15 mmol/l, gult mellom 4–5 og 15–20 mmol/l og rødt for lavere enn 4 og høyere enn 20 mmol/l. På korte og middels lange flygninger (under seks timer) var 96 % av 7.829 målinger grønne, mens tilsvarende tall for langflygninger var 97 % av 1.068 målinger.

Strengt kontrollregime

Alle de aktuelle pilotene er underlagt et kontrollregime utarbeidet av de medisinske avdelingene i UK Civil Aviation Authority (CAA) og tilsvarende myndighet i Irland (IAA).

«Denne nøye loggføringen og overvåkingen er helt nødvendig, fordi kommersielle piloter kan jobbe lange skift, med mange korte flyvninger eller en enkelt lang flyvning. Dette har potensialet i seg til å forstyrre normale spisemønstre, spesielt når tidssoner krysses. Piloter som behandles med insulin, må vise utmerket kontroll og forståelse av sin diabetes for å oppnå Class 1 Medical Sertificate», skriver forfatterne.

– Virker godt i cokpit

En av forfatterne, Dr Julia Hine ved Royal Surrey County Hospital, sier det slik i en pressemelding:

– Et økende antall piloter som behandles med insulin, har med suksess søkt om Commercial Pilots’ Licences i England og i de siste også i Irland. Inntil i dag har CAA-prosedyren vist seg å virke godt i cockpit, uten noen rapporterte sikkerhetsbekymringer, og uten noen forverring av diabeteskontrollen.

Hun viser også til at hvis piloter på grunn av «operative krav» ikke kan måle blodsukkeret i henhold til prosedyren, sier prosedyren at det skal inntas 15 milligram karbohydrater som et sikkerhetstiltak, med måling innen en halvtime.