– Regjeringen snakker varmt om innovasjon og å ta i bruk ny teknologi. Men byråkratiet og systemet bruker måneder og år på å gjøre nyvinninger tilgjengelig for befolkningen, sier han.

Metodevurderingen sier blant annet at FGM (Flash glukosemålere som FreeStyle Libre) gir små eller ingen forskjeller i henhold som HbA1c og livskvalitet. Kvaliteten på de to studiene de har støttet seg til, skriver de selv at var «general sett lav og inkluderte voksne middelaldrende deltakere».

Metodevurderingen konkluderer videre med at «Diabetes rammer også barn og ungdom og de som har omsorg for dem, og gravide kvinner. Det er derfor behov for uavhengig forskning, som inkluderer disse gruppene».

Slike studier finnes, og det har vi også gjort tydelig for Folkehelseinstituttet i vårt høringssvar i denne saken. Alle våre naboland gir FGM til de som trenger det – og tar heller diskusjonen om hvem som skal ta regningen etterpå. I Sverige tok det eksempelvis 18 måneder fra lansering til det var på refusjon. I Danmark og Finland – enda kortere tid. Frankrike metodevurderte FreeStyle Libre i 2016 og konkluderte med at alle med diabetes type 1 og de med type 2 som bruker hurtigvirkende insulin, bør få tilgang.

– Hvor mye dokumentasjon skal til for å overbevise helsemyndighetene om at ti stikk i fingertuppen per dag for en seksåring, er vondt, tordner Allgot.

Langdryg prosess - barna rammes hardt

Nå ligger rapporten hos Bestillerforum som skal vurdere om Folkehelseinstituttet har gjort oppdraget sitt. Deretter skal metodevurderingen oversendes til Beslutningsforum i august, som skal vurdere om dette er kostnadseffektivt i spesialisthelsetjenesten – hvis det er i spesialisthelsetjenesten man ønsker at kostnaden skal ligge. Helfo er også et alternativ.

Den langdryge prosessen som har vært – og som fremdeles pågår – rammer de som trenger det aller mest:

– Det er hemmelighold og mangel på brukerkunnskap og brukermedvirkning. Jeg syns hele saken stinker av mangel på politisk vilje. Pasientene blir skadelidende av at helsemyndighetene drar saken så sakte som mulig gjennom byråkratiet. Dette begynner å bli flaut. Helseministeren svarer ikke på brevene vi sender, og ingen kan svare på når eller hvordan pasientene kan få tilgang på dette innovative utstyret. Skal det bli sånn hver gang det kommer noe nytt? spør han.

Les også: – Forventer tilgang til Freestyle Libre

Bedre beslutningsstøtte

Fordelen med FreeStyle Libre er at FGM (Flash Glucose Monitoring – flash glukosemåling) visualiserer blodsukkeret. Trendpilene gir brukerne en helt annen beslutningsstøtte. Du slipper også å stikke deg i fingeren, og terskelen for å måle seg er lavere. Og kostnadsmessig er det ingen forskjell på FGM og måling med fingerstikking og strips, argumenterer Allgot.

Han får støtte fra Nina Rye, leder for Diabeteslinjen:

– Flash glukosemåling som FreeStyle Libre er det beste som har skjedd siden hurtigvirkende insulin!