1. mars kom avgjørelsen i anbudet på insulinpumper, CGM og forbruksmateriell. Tildelingen i de seks deltilbudene hadde en klagefrist på 10 dager, som gikk ut 12. mars.

Se hele listen her.

Det var fryktet at en klage kunne føre til at deler av anbudet, eller i verste fall hele prosessen, måtte startes på nytt.

Men 18. mars kunne Sykehusinnkjøp melde at alle deltilbudene er blitt godkjent, og at de regionale helseforetakene har nå underskrevet innkjøpsavtaler på dette utstyret.

Mottok én klage

Sykehusinnkjøp mottok en klage fra Rubin Medical AS på deltilbud 2, som omhandler insulinpumpe med CGM, men etter behandling ble denne ikke tatt til følge. Rubin Medical har ikke sendt noen ny klage innenfor den nye klagefristen som ble satt.

Anbudsvinneren på deltilbud 2 forblir derfor Medtronic AS med produktet Minimed 640G.

Databehandleravtaler

Neste trinn før utstyret blir tilgjengelig er å tegne databehandleravtaler mellom helseforetakene og leverandørene for å sikre at kravene til personvern etterleves i avtaleperioden.

- Vi er svært glade for at diabetespasienter får tilgang til insulinpumper og glukosemålere i helsetjenesten. Personvern har vært viktig for oss i denne prosessen, og nå inngås det databehandleravtaler som sikrer personvernet, sier Stig A. Slørdahl som er leder for Beslutningsforum for nye metoder.

Selv om avtalene er på plass, vil det fortsatt gå flere uker før utstyret er tilgjengelig på sykehusene landet rundt; de ulike poliklinikkene må lage seg en prioriterte rekkefølge på pasientene med behov for ønske om utstyret.

Diabetes.no vil komme tilbake med en mer detaljert oversikt over funksjoner og kriterier for de ulike pumpene og CGMene når listen er endelig avklart.

 

Tildelingen:

Deltilbud 1 – Insulinpumpesystem med CGM, der systemet kan regulere insulintilførselen:
Leverandør: Medtronic Norge AS
Produkt: MiniMed 670G

Deltilbud 2 – Insulinpumpesystem med CGM:
Leverandør: Medtronic AS
Produkt: Minimed 640G.

Deltilbud 3 – Insulinpumpesystem uten CGM:
Leverandør: Roche Diagnostics Norge AS
Produkt: Accu-Chek Insight

Deltilbud 4 – Patchpumpesystem for insulin:
Leverandør: NordicInfu Care AB
Produkt: OmniPod

Deltibud 5 – Frittstående CGM:
Leverandør / produkt i rangert rekkefølge:
1. Abbott Norge AS / Freestyle Libre 2
2. NordicInfu Care AB / Dexcom G6
3. Medtronic Norge AS / Guardian Connect
4. Rubin Medical AS / Eversense XL

Deltilbud 6 – Forbruksmateriell til eksisterende insulinpumpe og CGM systemer:
Følgende tilbydere og systemer gis det rammeavtale på for å sikre forbruksmateriell til eksisterende systemer:

Forbruksmateriell til Accu-Chek Spirit Combo:
Roche Diagnostics Norge AS tildeles rammeavtale på forbruksmateriell til insulinpumpesystemet Accu-Chek Spirit Combo.

Forbruksmateriell til Animas Vibe inkl. Dexcom G4 (Insulinpumpesystem):
Rubin Medical AS tildeles rammeavtale på forbruksmateriell til insulinpumpesystemet Animas Vibe, inkl. Dexcom G4 der Dexcom G4 er en del av insulinpumpesystemet.

Forbruksmateriell til Dexcom G4 (Frittstående CGM-system):
NordicInfu Care AB tildeles rammeavtale på forbruksmateriell til CGM-systemet Dexcom G4.

Paradigme 7- serien og Paradigme 5-serien:
Medtronic Norge AS tildeles rammeavtale på forbruksmateriell til insulinpumpesystemene Paradigme 7-serien og Paradigme 5-serien.