1. mars ble resultatet av anbudet på utstyr endelig klart, og vi fikk vite hvilke pumper og glukosemålere som vil bli tilgjengelig for brukerne.

Politisk rådgiver Linda Markham i Diabetesforbundet har vært brukerrepresentant i arbeidsgruppen som stod for den faglige vurderingen av produktene i anbudsprosessen. I den omfattende prosessen (se egen ramme) har det vært viktig for Diabetesforbundet å oppnå størst mulig valgfrihet for brukerne, og her er det innkassert en seier, mener hun.

Behovet avgjør hva man får

– Vi har endt opp med en inndeling i fire ulike pumpesystemer, og deltilbudet for frittstående kontinuerlig glukosemålere (CGM) inneholder fire graderte alternativer. Det skal være behovet som skal avgjøre hvilket utstyr den enkelte skal få. Her kommer det egne kriterier for tildeling. Dette er en klar forbedring, sier Markham.

Hun trekker fram et annet positivt punkt: Freestyle Libre blir nå tilgjengelig for alle med diabetes type 1, UTEN den øvre aldersgrensen på 18 år.

– Nå er det riktignok FreeStyle Libre 2 som gjelder, men den eneste forskjellen på denne og «gamle» FreeStyle Libre, er at den nye har valgfri alarmfunksjon i tillegg. Dette gjør at den defineres som en CGM og ikke som en flash glukosemåler. Den er faktisk også satt opp som førstevalg blant sensorene.

Anbudssystemet ikke godt nok

Parallelt med at Diabetesforbundet har vært representert og jobbet aktivt i anbudsprosessen, blant annet med innspill til både kravspesifikasjoner og kriteriene for tildeling, har det vært jobbet for å få endret hele anbudssystemet.

– Vi mener dagens system ikke egner seg for insulinpumper og sensorer. Men i mellomtiden må vi forholde oss til det regelverket og de rammene som er satt, og forsøke å påvirke prosessen slik at resultatet blir så godt som mulig for brukerne. Det synes jeg vi har klart ganske bra, oppsummerer Linda Markham.

Vurderer pris og kvalitet

Reaksjonene i sosiale medier på resultat av anbudet viser at ikke alle er like fornøyd med utstyrslisten som ble presentert av Sykehusinnkjøp 1. mars. Men, understreker Markham: Den er et resultat av det utstyret de ulike produsentene har gått inn i anbudet med og inkluderer dermed ikke nødvendigvis de aller ferskeste nyvinningene.

– Og i vurderingen av de ulike produktene teller pris 40 prosent og kvalitet 60 prosent. Dette er et rammeverk som et blitt bestemt av Sykehusinnkjøp, på vegne av sykehusene.

Klagefrist

Etter tildelingen 1. mars er det en karenstid på ti dager, for å gi rom for eventuell innklaging. I teorien kan altså hele eller deler av prosessen bli kjørt på nytt, med de forsinkelsene det vil medføre. Uansett vil det gå flere uker før utstyret er tilgjengelig på sykehusene landet rundt, og da vil de ulike poliklinikkene måtte lage seg en prioriterte rekkefølge på pasientene med behov for ønske om utstyret.

Diabetes.no vil komme tilbake med en mer detaljert oversikt over funksjoner og kriterier for de ulike pumpene og CGMene når listen er endelig avklart.