– Flere barn enn vanlig legges nå inn med alvorlig syreforgiftning (ketoacidose), sier overlege Karianne Tøsse ved Ahus (Akershus universitetssykehus), som ligger på Lørenskog i Viken. 

Hun har hatt fem pasienter med alvorlig syreforgiftning ved Ahus siden koronapandemien startet. Dette er barn som ennå ikke har fått diagnosen diabetes type 1.

– Mange familier forteller om gjentatte kontakter med helsevesenet uten at barnet har blitt undersøkt. Flere barn har blitt feildiagnostisert med virale infeksjoner, sier Tøsse. 

Hun forteller om syke barn som ikke har fått time hos fastlegen. I stedet får foreldrene tilbud om videokonsultasjoner fram i tid. Noen foreldre har blitt avvist av AMK-sentralen eller legevakten, og andre har fått beskjed om å holde seg hjemme i karantene.

– Det som skjer under en syreforgiftning er at barnet puster raskt og dypt, og noen kaster opp. Disse symptomene kan bli feiltolket som covid-19 eller en annen infeksjonssykdom. Det kan virke som om feiltolkning av symptomer bidrar til at barna ikke blir tatt inn til undersøkelse i tide, sier Tøsse.

Saken er også omtalt på Ahus' nettsider og hos Dagens medisin

torildskrivarhaug.jpg
DIABETESLEGE: Torild Skrivarhaug er overlege ved barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus. Hun leder også Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes og er tilknyttet Oslo Diabetes Forskningssenter.

Er barnet tørst eller tisser mye?

For enkelte foreldre har løsningen vært å ty til privat hjemmelege. Noen har ringt tilbake til AMK eller kjørt barnet sitt til legevakten.

– Foreldre forteller at de har vært veldig redde for barna sine, sier Tøsse.

Hun roper nå et varsko til helsepersonell. 

– Det er viktig at helsepersonell kjenner til og vurderer symptomer på diabetes, som tørste og økt vannlating. Det er også enkelt å måle blodsukkeret, sier hun. 

Det finnes foreløpig ingen offisielle tall som bekrefter problemet. Men Tøsse viser til tall fra Diabetesregisteret i 2018. Der var det 28 prosent registrerte tilfeller av syreforgiftning hos nydiagnostiserte barn. Av disse faller omtrent én tredjedel i kategorien alvorlig. 

– Det er helt klart en større andel alvorlige tilfeller nå, mener Tøsse. – Men også utenom koronapandemien er det flere tilfeller av syreforgiftning enn vi kunne ønske.

Kartlegger omfanget

Tøsse får støtte fra Torild Skrivarhaug, som er barnelege ved barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus og leder av Barnediabetesregisteret. Skrivarhaug forteller at flere norske barneleger har meldt om barn som ikke får hjelp ved syreforgiftning. Det gjelder både barn som ennå ikke har fått diagnosen type 1, og barn som allerede har diagnosen. 

– Symptomer som kvalme og oppkast har blitt vurdert som mulige symptomer på koronavirus, og pasienten har derfor ikke fått komme. Dette er svært bekymringsfullt. Det er viktig at fastleger og legevakter har kunnskap og stiller kontrollspørsmål som kan avdekke diabetes, sier Skrivarhaug.

Barnediabetesregisteret er nå i gang med en kartlegging om syreforgiftning under koronapandemien.

– Vi vil systematisere informasjonen og se om det er spesielle pasientgrupper som er mer utsatt, for eksempel enkelte aldersgrupper, og se om det er likt i hele landet.

Legene informerer 

Leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin (NFA) forteller om ulike årsaker til at syke barn ikke blir vurdert av helsepersonell. 

– I disse dager vil de fleste tenke covid-19 når barn er slappe eller har magesmerter. Noen kommuner har teststasjoner, der foreldre kan bestille test selv. Noen barn får dermed ingen faglig vurdering utover en test. Når testen er negativ, konkluderer man med at barnet har en annen infeksjonssykdom, forteller Kvittum Tangen.

martekvittumtangen.jpg
LEGE: Marte Kvittum Tangen leder Norsk Forening for Allmennmedisin.

NFA har sendt ut informasjon i nyhetsbrev til alle sine medlemmer. Der skriver de også om hvor viktig det er å være obs på symptomer som kan være debut av diabetes hos barn.

– Vi anbefaler nå at alle barn under 13 år alltid vurderes av helsepersonell før man tar en covid-test, sier Kvittum Tangen.

Hun viser også til nye anbefalinger fra Helsedirektoratet om hvordan barn og unge skal ivaretas under covid-19 pandemien.

Både Kvittum Tangen og Tøsse forteller om lignende erfaringer med syreforgiftning i Tyskland. Allerede i mai kom det meldinger om samme problem i Kina og Italia.  Les mer om det her: Ingen barn innlagt – men syreforgiftning er et problem

Også andre sykdommer blir oversett under pandemien, fordi fokuset blir for stort på covid-19. Det gjelder luftveissykdommer som astma og lungebetennelse, men også blodforgiftning. Overraskende få har også fått diagnosen kikhoste siden pandemien startet.