Nye norske tall bekrefter funn ellers i verden: 

– Alder er den desidert viktigste risikofaktoren for å dø av covid-19, sier Hanne Løvdal Gulseth i Folkehelseinstituttet. Hun er lege og avdelingsdirektør ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring.

Underliggende sykdommer i tillegg til høy alder, ser ut til å øke risikoen ytterligere, skriver Gulseth og de andre bidragsyterne i en ny forskningsartikkel publisert i Tidsskrift for Den norske legeforeningen

Her har Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet  samarbeidet i å undersøke de første 8412 personene som var registert smittet av koronaviruset. Blant disse døde 244 personer. Temaet for forskningsartikkelen er andre sykdommer hos de som døde. 

hannegulsetg.jpg
Hanne Løvdal Gulseth er lege og avdelingsdirektør ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet.

Flest med type 2

21 prosent av de døde, var registert med diabetes. Et flertall av disse hadde diabetes type 2, forteller Gulseth.

– Det er ikke så overraskende, siden det er mange flere mennesker som har diabetes type 2 enn type 1. Ingen av de døde under 80 år hadde diabetes type 1, påpeker Gulseth. 

Tidligere tall fra Storbritannia viste en relativt høyere dødsrisiko ved type 1 enn ved type 2. Men det var få dødsfall hos personer med type 1 i Norge i perioden for studien. Derfor kan ikke Gulseth dele flere detaljer om disse. 

– Av personvernhensyn kan vi ikke skille mellom type 1 og type 2, sier hun.  

Flest døde på sykehus

Gulseth mener også det er interessant å nevne at blant de som døde på sykehus, hadde 30,4 prosent diabetes.

– Til sammenligning hadde 14,5 prosent som døde utenfor sykehus diabetes. Det er en stor forskjell, men vi vet ikke om terskelen for sykehusinnleggelse var lavere for pasienter med diabetes, hvilke tilleggssykdommer disse hadde, eller hva slags blodsukkerkontroll. Dette forteller oss likevel at personer med diabetes er en risikogruppe som vi må ha oppmerksomhet på. Det er også viktig at personer med diabetes har best mulig kontroll på blodsukker og blodtrykk.

Ellers påpeker Gulseth at det ikke er noe helt nytt i de norske tallene.

– De norske tallene bekrefter det vi har sett i Italia og andre land, sier hun.

Tall fra undersøkelsen:

 • Utvalget var på 8412 personer. Dette var de som var registrert smittet av koronaviruset i løpet av de tre første månedene av pandemien, i perioden fram til 31. mai.
 • 244 personer døde. 
 • 133 (51 prosent) var menn.
 • 76 personer (31 prosent) var over 90 år gamle.
 • 91 personer (37 prosent) var 80-89 år gamle.
 • 46 personer (19 prosent) var 70-79 år gamle.
 • 31 personer (13 prosent) var i alderen 0 til 69 år.
 • 11 personer som døde, var under 60 år.
 • Blant de døde var tre av fire registrert med én eller flere av de kroniske sykdommer som kan øke risikoen for alvorlig forløp av covid-19.
 • Samtidig var 67 av de døde ikke tidligere registrert med en kronisk sykdom.
 • 50 av de døde (21 prosent) var registrert med diabetes.
 • 134 av de døde (54 prosent) hadde hjerte-kar-sykdom.