Over 70 prosent av voksne over 18 år er fullvaksinerte per 1. september, og over 90 prosent har fått første dose. Vaksinering av 16-17-åringer er også i gang, men samtidig stiger smitten, med flest tilfeller i yngre aldersgrupper. Det har ført til bekymring blant foreldre, og flere har tatt kontakt med Diabeteslinjen.

Her svarer vi på noen av de oftest stilte spørsmålene. 

Er det farlig for barn med diabetes type 1 å få korona? 

– Det er ingen holdepunkter for å si at barn med diabetes blir mer syke av covid-19 enn andre barn, svarer Torild Skrivarhaug. Hun er overlege ved Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus, og medisinsk rådgiver for Diabetesforbundet.

 Barn generelt blir oftest mindre syke av covid-19 enn voksne, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). 20 til 30 prosent får ingen symptomer i det hele tatt, og de få som legges inn på sykehus, ligger i snitt inne i to døgn og har gode prognoser for å bli helt friske. 

0,4 prosent i alderen 0-17 år er blitt lagt inn på sykehus i Norge. Det er flest barn under 1 år som legges inn på sykehus. Dette fordi så små barn gjerne takler feber og luftveissymptomer dårligere, og terskelen for å legge dem inn er lav.

Det har vært to dødsfall i Norge i aldersgruppen 0 til 19 år.

Hva med long covid hos barn? 

En annen bekymring er at barn skal få senfølger av sykdommen, også kalt long covid. Mens leder for den norske coronastudien, Arne Søraas, sier til VG at han frykter mange tilfeller av long covid, mener FHI at barn har liten risiko for å få senfølger.

– Basert på kunnskapen vi har i dag, vurderer vi at risikoen for senfølger hos barn og unge ikke er særlig stor, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg i en pressekonferanse 2. september.

FHI utelukker ikke at barn kan oppleve langvarige plager etter infeksjon, men vurderer at det ikke er vanlig, og at det også kan skje etter andre infeksjoner. 

Medisinsk rådgiver Torild Skrivarhaug mener det er for lite data tilgjengelig om long covid til å konkludere.

Når kan barn ta vaksinen?

Norge tilbyr koronavaksinen til barn i alderen 12–15 år  fra 2. september. De som er født i 2009, skal få tilbudet etter hvert som de fyller 12 år.

I spørsmålet om vaksinasjon er det heller ingen forskjell på barn med diabetes og uten, sier Torild Skrivarhaug. Barn med diabetes regnes ikke å tilhøre en risikogruppe som skal vaksineres før andre.

12-15-åringer får i første omgang tilbud om én dose. Vaksinen som tilbys er Pfizer, fordi det er mest erfaring med bruk av denne i det aktuelle alderstrinnet. 

Ingen vaksine er godkjent for barn som er yngre enn 12 år, og FHI forventer at det tar lang tid før det eventuelt skjer. Det er derfor ikke aktuelt å vaksinere yngre barn i nær framtid. 

FHI har laget modeller som beregner mulige framtidsscenarier. Disse er forbundet med usikkerhet, men konklusjonen er at faren for bivirkninger hos unge er liten sammenlignet med mulig effekt. FHI tror vaksinering av 12-15-åringer er nyttig både for dem selv om omgivelsene. Barn i denne gruppen har mange nærkontakter, og FHI mener vaksineringen kan redusere smitten i befolkningen betydelig, og gi betydelig reduksjon i antall innleggelser og dødsfall.

Hva hvis man blir syk? 

De fleste barn får milde symptomer, mens noen blir sykere. Symptomene er vondt i halsen, hoste, hodepine, og slapphet. Noen får kroppsverk og feber.

Blir barnet sykt, er det viktig å passe godt på diabetesen. Infeksjonssykdommer kan være harde å takle for dem med diabetes type 1, og covid-19 er intet unntak. Les mer om diabetes type 1 og sykdom her.

– Pasienter med type 1 diabetes må ved sykdom regelmessig måle blodsukker og sette nok insulin. Mangel på insulin i kroppen kan gi diabetisk syreforgiftning, påpeker Torild Skrivarhaug.

Se video med råd om håndtering av sykdommen:

Her kan du se flere videoer om diabetes og korona på andre språk