Råd på video om koronavirus og diabetes

Diabetesforbundet tilbyr informasjon om diabetes og koronavirus på engelsk, tamil (oversatt av Norsk Tamilsk Helseorganisasjon), arabisk og vietnamesisk.


 

Er koronaviruset farlig for deg med diabetes?

Klikk for video på norsk

Klikk for video på somali

Klikk for video på arabisk

Klikk for video på tamil

Klikk for video på tyrkisk

Klikk for video på urdu

Klikk for video på engelsk

Klikk for video på vietnamesisk

Klikk for video på polsk

Klikk for video på tigrinja 

 

Hva hvis du blir syk?

Klikk for video på norsk

Klikk for video på somali

Klikk for video på arabisk

Klikk for video på tamil

Klikk for video på tyrkisk

Klikk for video på urdu

Klikk for video på engelsk

Klikk for video på vietnamesisk

 Klikk for video på polsk

Klikk for video på tigrinja


Filmene er produsert med støtte fra IMDi.

Flere råd

Diabetesforbundet anbefaler å se på følgende nettsider for informasjon om Koronavirus, hjemmekarantene og hjemmeisolering på ulike språk.

Folkehelseinstituttet (FHI):

Helsenorge.no (engelsk):

Oslo kommune:

Helsedirektoratet:

Regjeringen (engelsk):

Denne siden blir oppdatert fortløpende.