Snart er turen kommet til personer med diabetes. Men hvordan blir det praktiske rundt koronavaksineringen?

Vi har sjekket hvordan de tolv største kommunene i landet planlegger å gjennomføre vaksineringen, med fokus på personer med diabetes. I disse tolv kommunene bor nær 40 prosent landets befolkning. Alle de tolv kommunene har forskjellige ordninger.


Gode tips for vaksineringen finner du sist i artikkelen

Klikk på din kommune for å se hvordan vaksineringen foregår hos deg: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Kristiansand, Drammen, Asker, Lillestrøm, Fredrikstad, Sandnes, Tromsø


Hos fastlegen

Hos noen skal det vaksineres ubyråkratisk og enkelt. Både i Oslo, Bergen, Stavanger, Bærum og Kristiansand er det enkle rutiner rundt innkalling og gjennomføring. I fire kommuner, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Asker, skal personer med diabetes vaksineres på sitt eget fastlegekontor. Det skal delvis også gjøres i Bærum.

Fem kommuner (Bergen, Stavanger, Kristiansand, Asker og delvis Bærum) har særordninger for personer med diabetes, det vil si for hvordan innkallingen foregår og/eller hvordan selve vaksineringen gjennomføres.

I Norges nest største by, Bergen, og i Norges sjette største by, Kristiansand, gjøres det så enkelt at personer i medisinske risikogrupper, inkludert du med diabetes, får tilbud om vaksinering av fastlegen når det er deres tur.

– Vi har valgt å bygge vaksinasjonsplanleggingen vår på erfaringer fra sesonginfluensaen høsten 2020, forteller konstituert kommunikasjonssjef Endre Hovland i byrådsavdelingen for eldre, helse og frivillighet i Bergen kommune.

– Fastlegene har dessuten hatt et stort ønske om å bidra i vaksineringen mot covid-19. De fleste fastlegene vaksinerer derfor de eldste innbyggerne og risikopasienter under 65 år. Dersom fastlegen ikke kan vaksinere, får man tilbud om vaksine på kommunal vaksinasjonsstasjon.

 

Les også:

Kan du med diabetes ta AstraZeneca-vaksinen?

Spørsmål og svar om koronavaksinen og diabetes

Spørsmål og svar om korona og diabetes

Skjema og byråkrati

I syv av de tolv største kommunene må personer med diabetes vaksineres sammen med alle andre på store massevaksineringssteder. I flere kommuner er det også byråkratiske ordninger.

Slik planlegger for eksempel Drammen kommune: Først får du papirbrev i posten. Deretter må du svare elektronisk om du ønsker vaksinen eller ikke, før du må legge inn etterspurt medisinsk informasjon. Neste steg er at du får tekstmelding hvor du kan bestille timer via en link. Du må også fylle ut en egenerklæring. 

Diabetesforbundet reagerer

Generalsekretær Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet reagerer på de store forskjellene. Han er overrasket over hvor store ulikheter det er mellom de tolv største kommunene.

– Det er helt unødvendig med byråkrati rundt vaksineringen, sier Allgot.

Han mener fastlegekontorene bør vaksinere personer i risikogruppene, personer med diabetes inkludert.

– Fastlegen kjenner deg og dine eventuelle komplikasjoner, de vet hvilke pasienter som bør prioriteres, og om det må tas spesielle hensyn, sier Allgot.

Anette Solvang, avdelingsleder for smittevernkontoret og ansvarlig for vaksineringen i Drammen kommune, sier at det kan bli endringer.

– Det kan hende det blir fastlegekontoret som vaksinerer risikogruppene også i Drammen. Men foreløpig er dette planen vår.

Hun påpeker også at de som nå er vaksinert, er fornøyd med ordningen.

– Tilbakemeldingene jeg får er at over 90 prosent er kjempefornøyde med hvordan selve vaksineringen går i vaksinasjonslokalene våre.

Alle kommunene vi har sjekket har gjennomgående god, enkel og oppdatert informasjon om vaksineringen. Noen kommuner har også laget en video om hva som skal skje.

Gode tips når du skal vaksineres

vaksineko13.png

 • Har du spørsmål rundt vaksineringen, bør du først sjekke kommunens nettsider.
 • Registrer deg i vaksinekø dersom dette er noe din kommune krever. Dette er for å være sikker på å bli innkalt når turen er kommet til deg. Registrering gjøres elektronisk.
 • Sjekk på Norge.no at det offentlige (stat og kommune), har riktig kontaktinfo (epost og mobilnummer) registrert på deg. Hvis kontaktinformasjonen ikke er riktig, må du oppdatere.
 • Sjekk mappen for søppel-epost. Noen kommuner sender epost, men epost fra kommunen kan bli klassifisert som søppel-epost av epostkontoen din. 
 • Følg med på vaksineringsstatus i din hjemkommune. Ta kontakt om du ikke hører noe innen rimelig tid når din gruppe er under vaksinering. Det er alltid en viss fare for krøll i systemene, både når det gjelder registering av deg som person, og av din diabetesdiagnose.
 • Har du fastlege i en annen kommune? Sjekk hvilke rutiner som gjelder i din kommune. I Kristiansand må du for eksempel kontakte kommunens vaksinasjonskontor dersom du har lege utenfor kommunen.
 • Ha på praktiske klær når du skal vaksineres, det vil si klær hvor du enkelt kan brette opp til overarmen, eller kortermet skjorte eller bluse.
 • Møt presis, ikke for tidlig, ikke for sent. Kommunene ønsker ikke mange personer samtidig i lokalene under vaksineringen, spesielt ikke der hvor det legges opp til massevaksinering i store haller. Vent heller utenfor inngangen eller i bilen din til det er din tur.
 • Husk at du må vente minst 20 minutter etter at stikket er gjennomført, dersom du får allergisk reaksjon og trenger hjelp.
 • Prøv å unngå å bytte time. I noen kommuner er det både vanskelig og byråkratisk – og du kan havne lenger bak i køen.

Slik blir vaksineringen av personer med diabetes i de tolv største kommunene

Oslo

 • Det er ingen særordninger for personer med diabetes.
 • Du blir kontaktet på telefon når det er din tur. Da får du tilbud om tidspunkt for vaksinering.
 • Tidspunktet kan senere endres gjennom en link på bekreftelses-tekstmeldingen som du får.
 • Vaksineringen i bydelene kan skje i noe ulikt tempo, og på nettsidene til din bydel får du oppdatert informasjon.
 • Etter hvert kan fastlegene få ansvar for deler av vaksineringen.
 • De 15 bydelene har hver seg et eget vaksinasjonssenter hvor selve vaksineringen skjer. Disse befinner seg her:

Bergen

 • Personer i medisinske risikogrupper, inkludert de med diabetes, vil i hovedsak få tilbud om vaksinering via fastlegen.
 • Det er ikke nødvendig å kontakte fastlegen før du eventuelt blir oppfordret til det.
 • Du kan følge med på vaksineframgangen på kommunens nettsider.

Trondheim

 • Det er ingen særordninger for personer med diabetes.
 • Kommunen tar kontakt med deg enten på tekstmelding, telefon, digitalpost eller i brev når det er din tur til å bestille time.
 • Timen bestiller du selv på et digitalt skjema med innlogging med bank-ID. Alternativt på et telefonnummer.
 • Du bestiller tid til begge doser samtidig. Dersom du må endre timen, kan du gjøre det ved å ringe et bestemt telefonnummer.
 • Vaksinering foregår på to lokasjoner, i sentrum og på Sluppen.

Stavanger

 • Eldre og personer med underliggende sykdommer, diabetes inkludert, skal vaksineres av fastlegene.
 • Fastlegene har meldt inn hvor mange pasienter de har i de forskjellige prioriterte gruppene, og bestilt vaksiner etter det.
 • Du som er i prioritert gruppe, vil få et varsel fra fastlegen når det er din tur. Men følg gjerne også med på fastlegens hjemmeside for informasjon om vaksinering.
 • Du kan følge med på vaksineframgangen og eventuelt oppdatere din kontaktinformasjon på kommunens nettsider.

Bærum

 • De fleste vil få vaksinen ved kommunens vaksinesenter i Bærum idrettspark på Rud. Men noen personer i risikogruppene, inkludert de med diabetes, vil også bli vaksinert hos fastlegen.
 • Du blir uansett kontaktet av kommunen eller fastlegen på telefon eller på tekstmelding med tilbud om time når det er din tur.
 • På kommunens informasjonsside om koronavaksinen kan du blant annet følge med på vaksineframgangen.

Kristiansand

 • Hovedregelen er at du blir kontakt eller får et varsel når det nærmer seg din tur til å få vaksine.
 • Personer med diabetes og andre med underliggende sykdommer skal i hovedsak vaksineres hos fastlegen sin.
 • Les om flere rutiner og følg med på vaksinasjonsframganen på kommunens nettsider.

Drammen

 • Det er ingen særordninger for personer med diabetes.
 • Du får papirbrev i posten. Deretter må du svare elektronisk om du ønsker vaksinen eller ikke, før du må legge inn etterspurt medisinsk informasjon.
 • Neste steg er at du får tekstmelding hvor du kan bestille time for begge doser på en link i tekstmeldingen. Du må også fylle ut en egenerklæring.
 • Selve vaksineringen foregår fire steder i kommunen.

Asker

 • Alle mellom 18 og 75 år har fått brev om vaksinering, hvor de oppfordres til å registrere seg i vaksinekøen. Dette gjøres elektronisk via link på kommunens nettsider.
 • Når det er din tur til å bli vaksinert, får du tekstmelding fra kommunen med lenke til timebestilling for begge doser.
 • Fastlegene skal i hovedsak vaksinere personer i risikogruppene, de med diabetes inkludert, og eldre over 75 år.
 • Kommunen har også laget en egen video om vaksineordningen.

Lillestrøm

 • Det er ingen særordninger for personer med diabetes.
 • Kommunen kontakter deg når det er din tur for vaksinering.
 • Før du kommer til vaksinering må du laste ned og fylle ut et egenerklæringsskjema som skal leveres ved vaksineringen. Skjemaet fås også på bibliotekene.
 • All vaksinering skjer på Norges Varemesse.

Fredrikstad

 • Det er ingen særordninger for personer med diabetes.
 • Kommunen sender ut tekstmelding og epost med oppfordring om å registrere seg i vaksinekøen. Det gjøres elektronisk med bank-ID, hvor du i tillegg må svare på enkle spørsmål.
 • Når det er din tur for vaksine, får du ny tekstmelding med lenke til timebestilling. Kommunen understreker at det kun er eldre over 80 år som ble oppringt.
 • All vaksinering skjer på vaksinasjonssenteret på Kråkerøy. Kommunen har laget en video om hva som skjer der.
 • Det er tungvint å bytte time. Da må man ringe servicetorget i kommunen.

Sandnes

 • Det er ingen særordninger for personer med diabetes.
 • Kommunen tar kontakt med deg når det er din tur, fortrinnsvis gjennom papirbrev og på tekstmelding.
 • Du må bekrefte på tekstmelding at du ønsker vaksinen.
 • Vaksineringen skjer Gravarsveien 34 i Sandnes sentrum, like ved buss- og togstasjonen.

Tromsø

 • Det er ingen særordninger for personer med diabetes.
 • Du må registrere deg i vaksinekø på kommunens sider, med innlogging med bank-ID. Når det er din tur, får du tekstmelding hvor du kan bestille time for begge doser på en lenke. Alternativt kan du ringe et nummer kommunen oppgir på nettsidene sine.
 • De fleste, også personer med diabetes, skal vaksineres i lokalene til den gamle lærerhøyskolen på Tromsøya, i Mellomvegen 110.
 • Kommunen har også laget en video om koronavaksinen.