Diabeteslinjen svarer på alle spørsmål om diabetes. Her løfter vi fram temaet nevropati gjennom to spørsmål som Diabeteslinjen har svart på.

Hva er polynevropati?

SPØRSMÅL: Jeg har fått polynevropati. Legen kunne ikke fortelle meg så mye om det, og hun ba meg sjekke med dere. Hva kan jeg gjøre, og hvordan lever jeg med det? Hva er det likeste jeg kan gjøre i hverdagen? Er det noe håp om bedring? Jeg er 67 år, trener hver dag og har hatt en godt regulert diabetes type 2 i flere år. Jeg vil gjerne vite så mye som mulig om dette som er så plagsomt.

Hilsen nysgjerrig

SVAR: Diabetes nerveskade (nevropati) er en komplikasjon av diabetes. Den er blodsukkeravhengig. Det vil si at risikoen for å utvikle komplikasjonen øker med økende blodsukker og diabetes varighet. Likevel er det slik at enkelte som har vært godt regulert og har hatt diabetes ikke så lenge, kan utvikle nevropati.

Polynevropati betyr at flere av nervene som går ut i kroppen ikke fungerer som de skal. Dette gjelder særlig nervene som går ut i beina, men det kan også ramme nervene i armene. Slike nerver formidler følelse, smerte og temperatur i tillegg til at de styrer musklene. Ut fra dette er det forklarlig at svekkelse av nervefunksjonen kan gi flere symptomer og tegn, slik som nedsatt evne til å føle varme eller smerte, smerte i armer og ben eller nedsatt kraft. I tillegg kan nevropati ramme nervene som styrer puls og blodtrykk, blærefunksjon og mange andre kroppsfunksjoner. Dette kan f.eks. føre til blodtrykksfall og svimmelhet eller kraftløshet når du reiser deg eller står lenge.

Den viktigste behandlingen er god blodsukkerkontroll. I tillegg kan man behandle spesifikke plager som f.eks. smerter. Det er viktig at du kommer i kontakt med en behandler som har erfaring med nevropati - f.eks. en diabeteslege. Lykke til!

Vennlig hilsen Kristian Furuseth, allmennlege

Behandling av smertefull nevropati?

SPØRSMÅL: Hei, jeg har hatt diabetes type 2 i ca. 15 år. Jeg har fått følgeskader i beina, nevropati. Jeg bruker Neurontin 900 mg om kvelden. Dette pga. smerter i nedre del av føttene om natten. Nå har effekten blitt dårligere av denne medisinen. Fikk ny medisin av fastlegen: Cymbalta 30 mg. Utrolig effektiv, men for mye bivirkninger (diaré og kvalme). Lurer da på om det finnes andre behandlingsmåter?

Hilsen en med smertefulle bein


SVAR: Smertefull nevropati er plagsomt og derfor viktig å behandle. Førstevalget av medikamenter er ifølge norske retningslinjer amitryptilin. Dette er et middel som opprinnelig ble brukt mot depresjon i likhet med duloksetin (Cymbalta). Andrevalget er duloksetin og tredjevalget gabapentin (Neurontin).

Et alternativ til gabapentin er pregabalin (Lyrica). Pregabalin kan beskrives som et søstermedikament til gabapentin. Min erfaring er at det kan være lettere å dosere opp uten å få for mye bivirkninger enn det som er tilfelle for gabapentin.

Mitt forslag er derfor at legen enten doserer opp gabapentin eller pregabalin. Et problem med pregabalin er at det ikke refunderes direkte på blå resept slik gabapentin gjør.

Hvis du ikke kommer til mål med dette, kan det være aktuelt med en vurdering i spesialisthelsetjenesten. Det er uansett viktig at medisineringen er styrt av lege. Lykke til!

Vennlig hilsen Kristian Furuseth, allmennlege

Bli medlem

Som medlem får du lese alt innhold på diabetes.no, inkludert plussaker. Du får også medlemsbladet Diabetes i posten fem ganger i året.