Den langtidsvirkende insulintypen insulin glargin brukes både av pasienter med diabetes type 1 og diabetes type 2.

Nå fjerner Legemiddelverket to refusjonsvilkår for insulinet – det vil si betingelser som er knyttet til at du kan få dette insulinet på blå resept. 

Tidligere har det vært påkrevd at man må prøve behandling med middels langtidsvirkende insulin først. Fra 1. september gjelder ikke dette lenger.

Mer individuell behandling

– For deg med diabetes type 2 innebærer dette at du kan få mer individuell tilpasset behandling ved oppstart av insulin. Har du behov for insulin hele døgnet, så er det enklere å starte rett på insulin glargin fordi disse insulintypene har en lengre virkningstid og flatere virkningsprofil enn de middels langtidsvirkende insulinene, forklarer diabetessykepleier Gry Lillejordet, leder for Diabeteslinjen.

Diabetessykepleier Gry Lillejordet.

Langtidsvirkende insulin glargin kjenner du som merkene Abasaglar, Lantus og Semglee. De har en virkningstid på ca. 24 timer og settes én gang i døgnet. Middels langtidsvirkende NPH-insulin som du kjenner som Insulatard og Humulin, virker vanligvis i ca 12 timer.

– Trenger du kun insulin på natten for eksempel, kan det være fint å bruke NPH-insulin, sier Lillejordet.

For de med diabetes type 1 har endringen litt mindre å si, forklarer diabetessykepleieren. 

– Der har legene allerede hatt frihet til skrive ut andre langtidsvirkende insulintyper enn insulin glargin, uten krav om å prøve NPH-insulin først.

Hvilke insuliner gjelder det? 

Endringen gjelder altså insulinmerkene Abasaglar, Lantus og Semglee av typen insulin glargin. Dette er insulinet som var først på byttelisten og kom under den såkalte trinnprisordningen. Ordningen er ment å føre til konkurranse og prisnedgang på legemidler. Dette har nå hatt effekt, opplyser Legemiddelverket.

– Dette har medført at prisen på insulin glargin 100 E/ml er blitt betydelig lavere. Legemiddelverket mener derfor at refusjonsvilkår 180 og 244 kan fjernes uten at dette vil føre til vesentlig økning i folketrygdens utgifter, skriver Legemiddelverket

Gjelder også sylinderampuller

Selv om det bare er ferdigfylte penner med styrke 100 E/ml som er på byttelisten og har trinnpris, fjernes også vilkårene for sylinderampuller. Årsaken er at dette ikke utgjør en særlig stor del av det totale salget, og Legemiddelverket vurderer at en endring på alle områder uansett «ikke vil føre til vesentlig økning i folketrygdens utgifter». Sylinderampullene benyttes i flerbrukspenner til barn og andre med særskilte behov.

Disse refusjonsvilkårene fjernes

Vilkår 180 – for type 1: Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal behandling med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av: 

  • hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes insulinbruken
  • store blodsukkersvingninger som ikke gjør det
    mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll

Vilkår 244  – for type 2: Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels langtidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier