EASD (European Association for the study of Diabetes) er verdens største diabeteskonferanse. 11.000 følger konferansen fysisk i Hamburg, i tillegg er det mange som følger den digitalt. Her presenteres det siste innen diabetesforskning, behandling og nytt utstyr.

Et av temaene som har fått stort fokus under konferansen, er vektreduserende behandling. På konferansens første dag, ble det holdt en bred presentasjon av legemidlet tirzepatid. Det brukes i behandling av diabetes type 2 og produseres av legemiddelfirmaet Eli Lilly under preparatnavnet Mounjaro. Det er allerede tatt i bruk i USA og ventes til Norge neste år.

EASD.jpg

VERDENS STØRSTE DIABETESKONFERANSE: EASD går i år av stabelen i Hamburg og har 11.000 deltakere. Her fra åpningen tirsdag. Foto: Kåre Birkeland.

Reduksjon i blodsukker og HbA1c

– Det er allerede publisert en rekke studier som har undersøkt tirzepatid gitt i doser på 5, 10 eller 15 mg per uke og sammenliknet dette med andre diabeteslegemidler inkludert insulin, sier Kåre Birkeland. 

– Tirzepatid ser ut til å gi sterkere reduksjon i blodsukker og HbA1c enn alle andre legemidler det er sammenliknet med og også sterkere vektreduksjon enn medikamentene det er sammenliknet med. Men det er ikke publisert studier som sammenlikner tirzepatid med semaglutid 2,4 mg (Wegovy), som trolig er det mest effektive medikamentet for vektreduksjon vi har tilgjengelig i Norge i dag, sier Birkeland.

Dramatisk effekt

Diabetes.no har tidligere skrevet om tirzepatid under EASD i Stockholm i fjor.

– Studier viser en dramatisk effekt på vekt som er mye mer uttalt enn medikamentene vi har hatt til nå. For mange brukere vil tirzepatid nærme seg den effekten man kan oppnå ved fedmekirurgi. Vi snakker om en vektreduksjon på kanskje 15-20 prosent, noe som er dramatisk, sa Birkeland til diabetes.no.

Nå bekrefter nye studier effekten tirzepatid har på blodsukker og HbA1c.

Kåre Birkeland.jpg

SPENNENDE: Professor Kåre Birkeland kaller det nye vektreduserende legemiddelet tirzepatid for et paradigmeskifte i behandlingen av diabetes type 2. Foto: Toril Haugen

En helt ny studie ble presentert på EASD tirsdag denne uken, samtidig som den ble publisert i det prestisjetunge tidsskriftet JAMA. Den undersøkte pasienter med diabetes type 2 og utilfredsstillende blodsukkerkontroll på langtidsvirkende insulin, som fikk tillegg av enten hurtigvirkende insulin 3 ganger daglig til måltid eller tirzepatid en gang i uka.

Resultatene etter 52 uker viste at pasienter som fikk tirzepatid fikk bedre blodsukker kontroll (HbA1c 48 mmol/mol mot 60 mmol/mol), bedre vektkontroll (vekttap på 10 kg mot økning på 4 kg) og mye sjeldnere hypoglykemi, enn pasienter med mangeinjeksjonsbehandling.

Paradigmeskifte

Kåre Birkeland kaller behandlingen med de nye vektreduserende legemidlene for et paradigmeskifte i diabetesbehandlingen.

– Disse resultatene varsler virkelig et «paradigmeskifte» i behandlingen av personer med type 2 diabetes. Hos disse pasientene, som oftest har lang sykehistorie og hvor det er vanskelig å oppnå tilfredsstillende blodsukkerkontroll med insulin, får vi nå et medikament hvor svært mange vil kunne oppnå helt normal HbA1c med lite følinger i tillegg til et betydelig vekttap. Vi ser virkelig frem til å få dette medikamentet tilgjengelig for personer med type 2 diabetes i Norge.