De viktigste og beste nyhetene først:

  • Nå har mer enn én av tre pasienter (36,8 prosent) med diabetes type 1 langtidsblodsukker under 53 mmol/mol, viser nye tall fra Voksendiabetesregisteret. Det er opp fra 31,7 prosent året før.
  • Samtidig er andelen pasienter med HbA1c over 75 mmol/mol 10,5 prosent i 2022. I løpet av de siste ti årene er andelen med dårlig regulert diabetes halvert.

– Tallene er veldig positive. Den gode trenden i norsk diabetesbehandling fortsetter: Flere pasienter har svært god blodsukkerkontroll, mens færre har dårlig regulert diabetes. Det tyder på at poliklinikkene gjør en bra jobb med å følge opp pasienter med diabetes type 1, sier John Cooper, endokrinolog og medisinsk ansvarlig i Voksendiabetesregisteret.

Han presenterte tallene for 2022 på Diabeteforum-konferansen for helsepersonell som pågår denne uken på Gardermoen. Her samles helsepersonell fra hele landet for å høre siste nytt innen diabetesforskning og -behandling.

FORUM: Nærmere 400 helsepersonell deltar på Diabetesforum 24.-27. april.

Noen sykehus har særlig gode tall

Flere sykehus, blant annet Diakonhjemmet, Førde sentralsjukehus og Nordfjord sykehus, oppnår i 2022 HbA1c under 53 mmol/mol for nesten halvparten av pasientene. Ved Sykehuset Innlandet, Tynset, har 52,5 prosent av pasientene langtidsblodsukker under 53 mmol/mol. Det er sykehuset som skårer best i landet på denne kvalitetsindikatoren.  

– For ti år siden ville jeg ikke trodd at slike tall var mulige, understreker Cooper.

Det kunne tenkes at antallet episoder med alvorlig hypoglykemi ville stige når mange pasienter har så lavt langtidsblodsukker. Heldigvis viser tallene fra Voksendiabetesregisteret at det ikke er tilfellet. Andelen voksne som har hatt minst én episode av alvorlig hypoglykemi det siste året går jevnt nedover. I fjor lå andelen på rundt tre prosent, sammenlignet med over 11 prosent i 2013.

Færre med høyt langtidsblodsukker  

Overlege Cooper er spesielt fornøyd med de historisk lave tallene for andelen pasienter med langtidsblodsukker over eller lik 75 mmol/mol. Nå har kun én av ti pasienter dårlig regulert diabetes. Det er under halvparten av andelen for bare ti år siden.  

–  Spørsmålet er: Hvor liten andel med høyt langtidsblodsukker er det mulig å oppnå? Kanskje nærmer vi oss en grense nå, undrer Cooper.

Det er flere årsaker til de gode tallene, tror overlegen. Han trekker frem økt bruk av sensor som en viktig del av forklaringen. I 2017 brukte om lag 25 prosent av pasientene sensor. I 2022 nærmer andelen seg 90 prosent. Teknologien har gjort fremskritt på andre områder også. Insulinpumpene har blitt bedre, det samme har pennene og insulinet. I tillegg håper Cooper at Voksendiabetesregisteret har spilt en rolle.

– Registeret gir månedlige oppdateringer. Behandlingsstedene kan sjekke hvordan de ligger an på de ulike kvalitetsindikatorene og sammenligne seg selv med andre sykehus. Vi håper det bidrar til økt kvalitet i diabetesbehandlingen, sier Cooper.

Sitat

Mennesker med diabetes utsetter seg for ekstra risiko hvis de røyker.

Høye røyketall bekymrer       

Alt er ikke rosenrødt. Overlege Cooper er bekymret for de høye røyketallene. Blant pasienter med HbA1c over 75 mmol/mol er nesten 20 prosent dagligrøykere. I den generelle befolkning røyker 7 prosent daglig. Blant mennesker med diabetes er 12 prosent dagligrøykere, ifølge tall fra Voksendiabetesregisteret. Sannsynligvis er dette tallet for lavt. Pasientundersøkelser tyder på at reelt antall dagligrøykere blant mennesker med diabetes er nærmere 15 prosent. 

Røyking øker risikoen for flere former for kreft og hjerte- og karsykdom. Mennesker med diabetes har allerede forhøyet risiko for å utvikle hjerte- og karlidelser.

– Røyketallene er for høye. Mennesker med diabetes utsetter seg for ekstra risiko hvis de røyker. Vi vil ha andelen dagligrøykere ned, fastslår Cooper.

For dårlig sjekk av føtter og øyne

Heller ikke tallene på dokumentert undersøkelse av føtter (monofilamenttest), urinalbumin og øyebunn er spesielt lystig lesing. Nasjonal faglig retningslinje for diabetes anbefaler blant annet å gjennomføre disse tre screeningundersøkelser på årskontrollen. Her er forbedringspotensialet stort, i år som i fjor som i alle foregående år.

– Tallene er for lave. Dessverre ser vi liten fremgang fra år til år, påpeker Cooper.  

På landsbasis i fjor fikk 69 prosent av pasientene undersøkt øyebunn, men gjennomsnittet skjuler store variasjoner mellom behandlingsstedene. Lovisenberg Diakonale Sykehus dokumenterte øyebunnsundersøkelse for bare 10 prosent av pasientene, mens Sykehuset Namsos dokumenterte undersøkelsen for nesten 90 prosent av pasientene i 2022.

− Variasjonen i behandling er uønsket. Vi vil at pasienter med diabetes type 1 skal få lik oppfølging uansett hvor i landet de bor, understreker overlege Cooper. 

Sitat

Vi vil at pasienter med diabetes type 1 skal få lik oppfølging uansett hvor i landet de bor.

Mangelfull sjekk av urin

Måling av proteinet albumin i urinen gjøres for å undersøke tegn på nyreskade og risiko for hjerte- og karsykdom.

Også her er det store variasjoner. På landsbasis får i snitt 75 prosent av pasientene målt urinalbumin, men Sykehuset Levanger og Sørlandet sykehus, Kristiansand, målte urinalbumin hos bare 40 prosent av pasientene i fjor. Åtte norske sykehus fikk høy måloppnåelse for måling av urinalbumin i 2022. Det vil si at de dokumenterte undersøkelsen for mer enn 90 prosent av pasientene.

– Når det gjelder å dokumentere gjennomføring av undersøkelsene, har vi lite å skryte av. Her ligger vi dårligere an enn våre naboland, oppsummerer Cooper.

Voksendiabetesregisteret planlegger et prosjekt for å få flere til å undersøke urinalbumin. Cooper håper det vil bidra til enda bedre kvalitet i diabetesoppfølgingen.

Hjelp oss å lage mer godt stoff om diabetes!

Som medlem i Diabetesforbundet bidrar du til at vi kan skrive opplysende, interessante og viktige artikler om diabetes. 

Medlemmer får fire årlige utgaver av vår prisbelønte blad Diabetes i posten, og tilgang til å lese alt innhold på diabetes.no.

Bli medlem