Diabetesforum avholdes på Gardermoen 25.27. april. Det blir en diabeteskonferanse du ikke bør gå glipp av, mener programkomiteen. 

– Programmet er svært bredt anlagt. Alle i helsetjenesten som treffer diabetespasienter, har mye å lære på denne konferansen, sier programkomiteens leder Knut Dahl-Jørgensen, som er senior professor og overlege ved Barne-og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus.

Mer informasjon og påmelding

 

Knut Dahl-Jørgensen er leder av programkomiteen og ansvarlig for Fagforum.

Diabetetesforum består av to deler: Fagforum og Forskningsforum. Det er mulig å melde seg på bare én av delene dersom man ønsker det.

Fagforum fokuserer på behandling og er spesielt interessant for dem som er opptatt av konkret lærdom til nytte i den kliniske hverdagen. 

– Her blir man oppdatert på siste nytt i behandlingen og det praktiske arbeidet, oppsummerer Dahl-Jørgensen, som har hovedansvar for programmet til Fagforum.

Hør hva tidligere deltakere sier om Diabetesforum

– I verdensklasse

Forskningsforum er interessant for dem som vil høre om det siste innen diabetesforskningen, og årets program er klart verdt å få med seg, sier professor, epidemiolog og forsker Bjørn-Olav Åsvold, som har ansvar for denne delen av konferansen.

– På Forskningsforum får man høre både norske diabetesforskere i verdensklasse og et knippe av internasjonale toppforskere innen ulike aspekter av diabetes, sier Åsvold, som til daglig leder avdeling for endokrinologi ved St. Olavs hospital er og professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU. 

Bjørn-Olav Åsvold i programkomiteen er ansvarlig for Forskningsforum. Foto: Geir Mogen, NTNU  

– Som epidemiolog gleder jeg meg blant annet til å høre om registerforskning, diabetesepidemiologi og persontilpasset diabetesbehandling, som jeg tror er områder der vi har veldig gode forutsetninger for å bidra på det internasjonale forskningsfeltet.

Fysisk på Gardermoen

– Vi er glade for endelig å kunne ønske velkommen til det første fysiske Diabetesforum på Gardermoen siden før pandemien, sier Heidi Henriksen, organisasjonsrådgiver og Diabetesforbundets ansvarlige for Diabetesforum.

Heidi Henriksen i Diabetesforbundet

I tillegg til det faglige, fremhever hun muligheten for nettverksbygging på konferansen, på tvers av faggrupper og geografiske avstander.  

– Diabetesforum har etablert seg som en viktig møteplass for helsepersonell med interesse for diabetesbehandling.Konferansen gir også tellende timer og er godkjent som emnekurs for allmennmedisin, opplyser Henriksen.