Det nye slankelegemiddelet Wegovy kom i salg i Norge fra januar. Det har vært knyttet store forventninger til legemiddelet, fordi det har vist god dokumentert effekt mot overvekt.

Nylig avgjorde helsemyndighetene at Wegovy ikke innvilges blå resept. 

– Helseeffektene veier ikke opp for prisen, sier fungerende områdedirektør Einar Andreassen i Statens Legemiddelverk  til Dagens Medisin. Legemiddelverket har gjort metodevurderingen som ligger til grunn for avgjørelsen.

Samtidig tas også slankelegemiddet Saxenda av blå resept. Det følger naturlig av at Wegovy ikke innvilges blå resept, mener helsemyndighetene.

– Ettersom Saxenda har dårligere effekt enn Wegovy, men like høy pris, er det derfor åpenbart at heller ikke Saxenda oppfyller prioriteringskriteriene for behandling av fedme, sier avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet.

Koster over 30 000 kroner i året

– Dette innebærer at mange pasienter som har hatt et legemiddel de opplever fungerer godt, plutselig mister det, sier Ole Strand, fastlege i Kristiansand og medlem av Diabetesforbundets medisinske fagråd.

Allmennlege Ole Strand.

Han er bekymret for de mange pasientene som nå enten må slutte med Saxenda, eller selv betale for å få legemiddelet på hvit resept. Det koster cirka 36.000 kroner i året, ifølge beregninger gjort av Dagens Medisin. Wegovy har omtrent samme pris. Over 30 000 personer tok ut minst én forpakning Saxenda i fjor.

– Mange mister nå muligheten til å gå ned i vekt, og det er uheldig. Vektreduksjon i seg selv er jo også et viktig forebyggende tiltak for å unngå å utvikle diabetes type 2, sier Strand.

De som har en gjeldende blå resept, mister den ikke før den går ut. I tillegg kan pasienter med 50 i BMI og minst én annen tilleggsdiagnose fortsatt få Saxenda på blå resept, men bare fra leger ansatt på offentlige sykehus. For andre er bare Mysimba og Xenica igjen som alternativer på blå resept.

– Det er et krav om at Mysimba skal prøves først. Det betyr at de som bruker Saxenda, allerede har prøvd Mysimba uten effekt, eller de har fått plagsomme bivirkninger. Xenica har vært på markedet i årevis og aldri fått noen stor utbredelse, sier Strand.

Hva er Wegovy, Saxenda og Ozempic?

  • Saxenda er et legemiddel mot overvekt som var på blå resept i Norge fra 2019 til nå i 2023. Virkestoffet er liraglutid. Det injiseres daglig.
  • Wegovy er et legemiddel som har dokumentert bedre effekt mot overvekt enn Saxenda. Det injiseres én gang i uken. Ble godkjent for bruk i Norge i 2022, men grunnet stor global etterspørsel, ble det ikke tilgjengelig i Norge før i januar 2023. Virkestoffet er semaglutid.
  • Ozempic er et legemiddel mot diabetes type 2, en GLP1-analog, som har vist seg å også virke appetittdempende. Virkestoffet er semaglutid, som i Wegovy. Ozempic injiseres én gang i uken.
  • Alle tre legemidlene produserer av det danske legemiddelfirmaet Novo Nordisk.

Kan påvirke bruken av Ozempic

Fra november har det vært delvis mangel på diabetesmedisinen Ozempic. Den har samme virkestoff som Wegovy, men er i utgangspunktet ikke ment til behandling av overvekt. Likevel skriver mange leger den ut på hvit resept mot overvekt, fordi legemiddet virker appetittdempende. 

Strand tror det kan påvirke etterspørselen på Ozempic ytterligere at Saxenda og Wegovy ikke er å få på blå resept. Ozempic er omtrent halvparten så dyr som disse.

– Jeg tror veldig mange av de som har fått Saxenda på blå resept, ikke vil se seg råd til å betale for det på hvit resept. Allerede da Saxenda var på blå resept, hadde vi en betydelig pågang av pasienter som ønsket Ozempic for å få hjelp til å redusere vekta, men som ikke hadde diabetes eller fylte refusjonskriteriene for Saxenda. De synes nok det er en fordel at Ozempic brukes én gang i uka, i motsetning til Saxenda, som må injiseres hver dag.

Slik svarer helsemyndighetene

Legemiddelverket har ikke vurdert hvordan metodevurderingen av Wegovy påvirker etterspørselen på Ozempic.

– Legemiddelverket har gjort en metodevurdering av Wegovy (semaglutid) slik Legemiddelforskriften sier at vi skal gjøre. Hvordan vedtaket påvirker etterspørselen etter andre legemidler er ikke en del av denne vurderingen, som det aldri er i våre metodevurderinger, svarer enhetsleder Rita Hvalbye i en e-post.

Helsedirektoratet har heller ikke vurdert hvordan vedtaket om å ta Saxenda av blå resept påvirker etterspørselen på Ozempic.

– Vi er klar over at en endring i vilkår for individuell stønad til Saxenda kan gi følger for bruken av andre legemidler. Dette er imidlertid ikke en del av vurderingen om bruken av Saxenda oppfyller vilkårene for blåreseptstønad utfra gjeldende regelverk, svarer avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet i en e-post, og legger til:

– Det er legemiddelprodusenter som må svare for tilgangen av deres legemidler i markedet. Vi gjør oppmerksom på at Saxenda og Wegovy heller ikke har fått refusjon i Danmark eller Sverige.

Diabetesforbundet mener:

Generalsekretær Anne-Grete Skjellanger

To effektive medisiner mot overvekt gjøres i praksis utilgjengelig for personer med overvekt og fedme. Dette er totalt uforståelig når vi vet hvor mange nordmenn som sliter med overvekt og fedme, og at overvekt øker risikoen for å utvikle diabetes type 2 og en rekke andre sykdommer. Det er forferdelig trist at mange ikke får den hjelpen som er tilgjengelig.  

Diabetesforbundet er også bekymret for at dette vil føre til at personer med diabetes fortsatt får problemer med å få tak i Ozempic. Vi kan risikere at dagens mangelsituasjon blir varig, eller at det oppstår en ny fordi andre legemidler mot overvekt ikke er tilgjengelige. Dette går ut over personer med diabetes som bruker Ozempic til å regulere blodsukkeret sitt. Mange som bruker denne medisinen har prøvd flere andre legemidler uten god effekt på blodsukkeret. Det er uholdbart at de skal fratas muligheten til å behandle sykdommen sin på best mulig måte.

Fortsatt diskusjon om Ozempic

Diabetesforbundet ba i november om at pasienter med diabetes prioriteres for Ozempic under situasjonen med delvis mangel. Offisielt finnes det ingen slike føringer, og allmennleger er uenige om hvorvidt det er nødvendig å prioritere diabetespasienter i mangelsituasjonen, bekrefter Ole Strand.

–  Mange leger tenker nok at det er medisinsk sett er forsvarlig å gi Ozempic på hvit resept. Jeg har selv gjort det. Flere leger tenker også at det finnes alternative GLP1-analoger for type 2-pasienter, og at man således ikke setter liv og helse i fare ved mangel på Ozempic. 

Fortsatt blir Diabetesforbundet kontaktet av flere med diabetes type 2 som bruker Ozempic og er bekymret for tilgangen på medisinen. Noen forteller at de vet leger fortsatt skriver ut Ozempic på hvit resept til personer uten diabetes. Dette kommer fram i grupper på Facebook der Ozempic blir diskutert.

I disse gruppene fortelles det også om personer uten diabetes som får Ozempic på blå resept.

Det har leger ikke myndighet til å gjøre, bekrefter fastlege Ole Strand.

– Jeg kan ikke gå god for at det ikke kan forekomme at leger ikke følger regelverket, og at noen skriver ut Ozempic på blå resept til pasienter uten diabetes. Men det er et åpenbart brudd på regelverket, og jeg opplever at det er sterk bevissthet i diskusjoner som jeg har deltatt i, at det er snakk om eventuell hvit resept på Ozempic for pasienter uten diabetes.

Legemiddelverket fikk i fjor et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å  foreslå tiltak som sikrer at Ozempic skrives ut riktig, og at kontrollen på utgifter til dette legemiddelet blir bedre.

– Vi leverte svar på oppdraget i oktober 2022, og venter på et nytt oppdrag i oppfølgingen av dette nå i 2023. Vi kjenner ikke omfanget av forskrivning av Ozempic på blå resept til behandling av overvekt og fedme, men understreker at dette ikke er innenfor refusjonskriteriene, svarer enhetsleder Rita Hvalbye.

Normal levering på Ozempic i mars?

Ifølge Legemiddelverket og produsenten Novo Nordisk forventes det normal levering på Ozempic igjen i mars. Novo Nordisk følger med på eventuelle endringer i etterspørselen med tanke på endringen rundt Saxenda. Det forteller norsk pressekontakt Tor Frostelid i en e-post.

imagenci7.png
Tor Frostelid. Foto: Novo Nordisk

– Endringene i rammevilkår for Saxenda vil naturlig nok påvirke etterspørselen også etter andre legemidler i markedet. Når denne type endringer skjer med svært kort varsel, er dette noe det er vanskelig å ta høyde for i planleggingen av leveranser til Norge. Per i dag er er vi usikre på hvordan dette vil påvirke situasjonen for Ozempic. Vi monitorer utviklingen i markedet tett og gjør alt vi kan for å møte etterspørselen så godt som mulig.

Novo Nordisk, som også produserer Saxenda og Wegovy, er overrasket over vurderingen til Legemiddelverket og Helsedirektoratet.

– Noe av det vi finner overraskende i rapporten er at Legemiddelverket ikke anerkjenner helsegevinsten av vektnedgang på følgetilstander som kardiovaskulære sykdommer, kreft, artrose og søvnapne. Vi arbeider fortsatt med å gå grundig gjennom rapporten fra Legemiddelverket og vurdere hvordan vi tar saken videre. 

Legemiddelverket signaliserer i et intervju med Dagens Medisin at de er åpne på å forhandle om pris på Wegovy og Saxenda. På direkte spørsmål om hvorvidt det er aktuelt, svarer Frostelid:

– Med de forutsetningene Legemiddelverket har lagt til grunn, ser vi at det vil bli krevende å finne en løsning på kort sikt. Vårt hovedfokus fremover vil være å sikre refusjon for Wegovy til pasienter med sykelig overvekt.

Hjelp oss å lage mer godt stoff om diabetes!

Som medlem i Diabetesforbundet bidrar du til at vi kan skrive opplysende, interessante og viktige artikler om diabetes. 

Medlemmer får fire årlige utgaver av vår prisbelønte blad Diabetes i posten, og tilgang til å lese alt innhold på diabetes.no.

Bli medlem