Data fra Norsk diabetesregister for voksne i 2023 viser fortsatt høye røyketall blant personer med diabetes type 1. Hele 11,8 prosent rapporterer at de er dagligrøykere. Dette er høyere enn hos den generelle befolkningen, der 7–8 prosent oppgir å røyke daglig, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Den gode nyheten er at andelen dagligrøykere med diabetes type 1 er synkende, fra 14 prosent i 2017.

– Likevel er det generelt for mange røykere, også i yngre aldersgrupper, påpeker Grethe Ueland, som er medisinsk ansvarlig i Norsk diabetesregister for voksne.

Grethe Ueland

Enda flere i type 2-gruppen

2023-tallene for diabetes type 2 er ennå ikke klare, men tallene fra året før viser enda flere røykere i denne gruppen, der hele 18 prosent oppgir at de røyker daglig.

– Dette er veldig høye tall i forhold til resten av befolkningen, og bekymringsverdig, sier Ueland. 

Hjerte-kar er bekymringen

Det er først og fremst faren for hjerte- og karsykdom som gjør det spesielt ugunstig å røyke. Både røyking og diabetes – hver for seg – øker denne risikoen.

– Med diabetes har du altså allerede én risikofaktor for hjerte-kar-sykdom. Da er det veldig viktig å ikke legge til en ekstra risikofaktor ved å røyke, forklarer Ueland. 

Hun påpeker at over 20 prosent med diabetes type 2 har hatt hjerteinfarkt eller angina.

– Det er høye tall, sier Ueland.

Røyking har også andre fysiske konsekvenser knyttet til blodsukkeret. Det er vist at nikotin gir økt insulinresistens. Det betyr at kroppen trenger mer insulin for å holde blodsukkeret normalt. Insulinresistens øker dermed risikoen for å utvikle diabetes type 2. 

Også viktig for fothelsen

Diabetesforbundet har den siste tiden rettet mye oppmerksomhet mot fothelse og amputasjoner. Også for fothelsens skyld er det viktig å stumpe røyken.

– Det handler om blodsirkulasjon til føttene. Røyking kan gi «trange blodårer til beina». Da får du ikke fraktet nok blod til et sår, og det gror ikke godt. Man kan også bli mer utsatt for sår, både på grunn av den nedsatte sirkulasjonen og på grunn av eventuelle nerveskader.

Høyt blodsukker over tid er for øvrig en viktig risikofaktor for dårlig sårheling.

– Bakterier stortrives i et miljø med høy glukose, noe som vanskeliggjør tilheling av sår, opplyser Ueland.

Hvorfor så mange? 

Det er vanskelig å svare på hvorfor det er flere med diabetes som røyker enn i befolkningen ellers.

– Når det gjelder diabetes type 2 ser vi at røyking henger sammen med andre livsstilsfaktorer, som overvekt, fedme og mye stillesitting. Samtidig er det viktig ikke å generalisere, da dette langt i fra gjelder alle med diabetes type 2, sier Ueland.

Når det gjelder årsaken til røyking blant personer med diabetes type 1, er det ikke gjort noen undersøkelser på dette, forteller Ueland.

– Røyking kan dog for noen være en måte å håndtere stress på, og vi tror det kan være en av årsakene til at flere med diabetes røyker. Det kan jo være veldig stressende for kroppen å ha en kronisk sykdom, spesielt diabetes type 1, der man har utfordringer med regulering av både høyt og lavt blodsukker. 

Hvordan få hjelp til å slutte? 

– Mitt personlige inntrykk er at vi helsepersonell var mer på når det gjaldt røykeslutt for en del år siden enn vi er nå, de siste årene har det dabbet litt av. Det må vi gjøre noe med, personer som røyker  få hjelp til å slutte, sier Ueland.

Det finnes flere hjelpemidler for røykeslutt:
  • Nikotin-erstatning du kjøper i apotek, som tyggegummi og munnspray. Spør på apoteket hvordan du bør dosere, så du får høye nok doser.
  • Reseptbelagte legemidler, enten med eller uten nikotin. Champix er et legemiddel som har vist seg effektivt. Spør fastlegen din.
  • Røykesluttkurs på Frisklivsentralen i kommunen din. Se etter et slikt tilbud i din kommune.
  • Slutta-appen fra Helsedirektoratet – last ned for Apple eller Android.

Kilde helsenorge.no – les mer: Tips for å slutte å røyke 

Også mange unge

Selv om diabetesregisteret ikke har svar på spørsmål om årsaker, har de undersøkt noen faktorer.

– Vi har sjekket om det fortrinnsvis er eldre som røyker. Vi lurte på om røyking etter hvert vil dø ut med eldre generasjoner. Men vi fant at det faktisk er mange unge som røyker, sier Ueland.

Det er også betydelig geografisk variasjon i prosentandel røykere. Flere diabetespoliklinikker melder om andel røykere så høy som 20 prosent.

– I Helse-Nord er det generelt høy andel røykere, men innad i denne helseregionen er det også store forskjeller. Ved Nordlandssykehuset Bodø og Helgelandssykhuset Mo i Rana for eksempel, har man hatt stort fokus på røykeslutt i mange år, og andelen røykere der er nede i henholdsvis 9 prosent og 6 prosent.

E-sigaretter og snus

Folkehelseinstituttet (FHI) har undersøkt hvordan folk har klart å slutte å røyke. Svært mange hadde klart det ved å gå over til snus, mens andre brukte e-sigaretter.

– Vi vet lite om snus og diabetes, men har tatt inn denne variabelen i diabetesregisteret, så om noen år vil vi få mer informasjon om hva snusing kan innebære for dem med diabetes, sier Ueland.

Hos personer med diabetes type 1 var det i 2023 17 prosent som snuste daglig, mot 15 prosent ellers i befolkningen.

Ueland forteller at det ikke foreligger kunnskap om økt fare for hjerte- og karsykdom ved snusing. Når det gjelder risikoen for å utvikle diabetes type 2, viser imidlertid forskning at nikotin – uansett form – øker risikoen for å utvikle sykdommen. 

Les mer: Røyking øker type 2-risiko