Tallene fra Barnediabetesregisteret viser at antallet barn og ungdommer som får diabetes type 1, aldri har vært høyere enn i 2022. Dette er første året hvor det ble registrert flere enn 500 barn med nyoppdaget diabetes type 1; totalt 512 personer. 103 av barna – 20 prosent – var yngre enn fem år.

Til sammenligning ble det kun registrert 22 personer (0−17 år) med nyoppdaget diabetes type 2 og 39 personer med MODY. Det betyr at diabetes type 1 utgjør 98 % av alle tilfeller med diabetes hos barn i Norge.

Artikkelforfatter Torild Skrivarhaug er overlege, professor og leder av Barnediabetesregisteret, tilknyttet Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Flest i Akershus

Forekomsten av diabetes type 1 i aldersgruppen 0−14 år har økt til 49,1 per 100 000 personår. Dette er en økning fra 41,4 % i 2021. Delt inn i kjønn er forekomsten 48,4 per personår for jenter og 49,9 per 100 00 personår for gutter. Den høyeste forekomsten finner vi i aldersgruppen 0−14 år; 62,9 personår for jenter og 62,7 personår for gutter.

De fleste av barneavdelingene (13 av 23 avdelinger) hadde flere barn med nyoppdaget diabetes i 2022 enn i 2021. Tre barneavdelinger har hatt økning i antall pasienter tre år på rad (2020−2022), Gjøvik, Kristiansund, Stavanger. Akershus universitetssykehus hadde flest barn med nyoppdaget diabetes type 1 i 2022; 63 pasienter.

 

Hva er Barnediabetesregisteret?

Barnediabetesregisteret registrerer alle barn og ungdommer med nyoppdaget diabetes 0−17 år i Norge. Det er barneavdelingene som registrerer pasientene i Barnediabetesregisteret.

I 2022 var det 533 foreldre og barn med nyoppdaget diabetes som sa ja til å bli registrert i Barnediabetesregisteret. Det tilsvarer 99,4 % av alle med nyoppdaget diabetes.

Antall barn med diabetes type 1 øker stadig. I 1990 fikk under 200 barn diagnosen. I 2018 fikk 431 barn og unge diagnosen i 2018. I 2022 passerte antallet 500. 

Ketoacidose og CGM

Andelen barn med syreforgiftning (diabetisk ketoacidose) ved diagnosetidspunktet har ikke økt. I 2022 ble det registrert ketoacidose hos 31 % pasientene med diabetes type 1. Til sammenligning hadde 32 % pasienter ketoacidose ved diagnose i 2021.

Les også: 2018-tall til bekymring: Barn har oftere syreforgiftning ved diagnosetidspunkt

2022 er det første året Barnediabetesregisteret registrerer hvor mange barn og ungdommer som starter opp med kontinuerlig glukosemåler (CGM, eller sensor) mens de er innlagt på barneavdelingen med nyoppdaget diabetes type 1.

Registreringen viser at alle barneavdelingene i 2022 startet opp med CGM, men andelen varierte fra 36 % av pasientene (én barneavdeling) til 100 % av pasientene (seks barneavdelinger).

Andelen barn og ungdommer som starter opp med insulinpumpe ved diagnose, er stabil, 42 % i 2022. Også her varierer andelen per sykehus som får insulinpumpe fra ingen pasienter (tre barneavdelinger) til alle pasientene (én avdeling).

 

Hjelp oss å lage mer godt stoff om diabetes!

Som medlem i Diabetesforbundet bidrar du til at vi kan skrive opplysende, interessante og viktige artikler om diabetes. 

Medlemmer får fire årlige utgaver av vår prisbelønte blad Diabetes i posten, og tilgang til å lese alt innhold på diabetes.no.

Bli medlem