Diabetes og røyking er en dårlig kombinasjon. Med diabetes har du allerede en høyere risiko for å utvikle hjerte- og karproblemer, og risikoen øker ytterligere med røyking. Allikevel røyker 12 prosent av personer med diabetes daglig. Én ting alle røykere har til felles, med eller uten diabetes, er at det kan være vanskelig å slutte.

Men psykolog Ane Wilhelmsen-Langeland har noen triks i ermet, det er nemlig fullt mulig å stumpe røyken med litt egeninnsats:

− Vær åpen for at vaner kan endres, sier hun. − Det er ikke lett, men det går an. Før du begynner å prøve, må du ta et grundig oppgjør med deg selv og hva du egentlig vil. Du må se på fordeler og ulemper med å røyke og ikke røyke − på lang og på kort sikt.

Et av Langelands råd er å tegne opp fire ruter, som vist her:

− Fyll ut én rute om gangen, anbefaler Langeland; Fordeler med å røyke, fordeler med å ikke røyke, ulemper med røyke, og ulemper med å ikke røyke.

Du kan også dele inn i på kort og lang sikt. Tenk på én ting om gangen, og fyll ut en rute med alt du kommer på før du går videre til neste. En slik grundig gjennomgang vil gjøre deg mer bevisst på valgene du tar. Det er beslutningen og holdningen som er vanskeligst å endre. Når du har bestemt deg og begynner å se på deg selv som en ikke-røyker, er det bare å oppføre seg som en ikke-røyker. Ikke-røykere kjøper ikke røyk, de røyker ikke, og de tenker lite på røyk. Det er for så vidt ikke så vanskelig som det høres ut, men veien dit kan være tøff, sier Langeland.

Et annet av hennes tips er å ta en alvorsprat med ditt fremtidige «jeg»:

− Sett en tom stol foran deg, og se for deg at en minst ti år eldre utgave av deg selv sitter i den tomme stolen. Sett deg over dit og fortell ditt nåværende «jeg» hva du skulle ønske at du gjorde nå, som ditt ti år eldre «jeg». Når du er ferdig, setter du deg tilbake i den første stolen som ditt nåværende «jeg», og tar imot det din ti år eldre utgave sa. Kjenn etter og ta det innover deg. Fortell så ditt ti år eldre «jeg» hva du kommer til å gjøre − og hvorfor.

Ane Wilhelmsen-Langeland

Mystisk og menneskelig

7 prosent av den generelle befolkningen mellom 16 og 74 er dagligrøykere, mens hele 12 prosent av personer med diabetes røyker daglig. Hva har det seg at så mange med diabetes velger seg sigaretten? Fra et psykologisk perspektiv mener Ane Wilhelmsen-Langeland at det hele er sammensatt:

− Dette er litt mystisk, samtidig menneskelig. Når man har diabetes, vil andre ha mye mer meninger om de valgene du tar, enn om du ikke har diabetes. Dette kan hos noen føre til en litt sånn «jeg gjør som jeg vil»- eller «du bestemmer ikke over meg»-holdning. Noen kan føle at kroppen er skadet uansett, så «hva så, om jeg røyker i tillegg?»

–  Andre igjen kan kjenne på at «noen goder må jeg ha». Mange opplever også at røyk holder vekten nede, i hvert fall sammenlignet med om man heller spiste snacks. Vekt er jo også et hett tema innen diabetesbehandling, mange opplever at de går opp i vekt ved å slutte å røyke, så hva er verst; vektøkning eller røyking? Jeg vet ikke, men slike psykologiske prosesser tror jeg spiller inn på disse tallene, sier Langeland.

Les også:

Gode røykesluttresultater med gratis medisin og oppfølging

2023-tall: Fortsatt altfor mange med diabetes som røyker