Nyttig

Her finner du nyttige verktøy og informasjon

Veileder til retningslinjer for Ungdiabetes i fylkene

Roller i et styre

Klikk her for Ungdiabetes-logoer

Styringsdokumenter

Referater fra styremøter i Ungdiabetes nasjonalt 2020

Referater fra styremøter i Ungdiabetes nasjonalt 2019

Referater fra styremøter i Ungdiabetes nasjonalt 2018

Protokoll fra generalforsamling i Ungdiabetes