Statsbudsjettet 2018:

Ni millioner til Diabetesforbundet

Diabetesforbundet får samme bevilgning over statsbudsjettet som de foregående årene, og satsingen på forebygging av diabetes blant innvandrerkvinner fortsetter.

Av Linn E. Frenningsmoen

STATSBUDSJETTET 2018: Generalsekretær Bjørnar Allgot følger finansminister Siv Jensens fremlegging av statsbudsjettet.

Foto: Erik M. Sundt

Send sidens lenke til en venn

Det foreslås å bevilge 9 mill. kroner til Diabetesforbundet, hvorav 2 mill. kroner til forebygging av diabetes blant innvandrerkvinner. Midlene skal i tillegg dekke utgifter til tiltak som Diabeteslinjenmotivasjonsgrupper og utdanning av ledere til motivasjonsgrupper.

Diabetesplanen har som mål å forbedre helse- og omsorgstjenestene for personer med diabetes, eller som står i faresonen for å utvikle diabetes. Det foreslås å videreføre 2. mill. kroner til arbeidet med oppfølging av planen i 2018.

Det blir ingen ny særfradragsordningde videreføres med samme regler som i år.