Diabetesforbundet vant fram:

Dobling til nasjonal diabetesplan

Den nasjonale diabetesplanen får doblet bevilgningen sin over statsbudsjettet. Dette ble klart da en samlet helse- og omsorgskomité på Stortinget la fram sin innstilling før helgen.

Av Sven Grotdal

Helse- og omsorgskomitéen går inn for å doble bevilgningen til diabetesplanen i 2019 fra to til fire millioner kroner.

Send sidens lenke til en venn

Da Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 ble framlagt i begynnelsen av oktober, var det satt av to millioner kroner til Nasjonal Diabetesplan 2017–2021.

Diabetesforbundet reagerte umiddelbart på at bevilgningen ikke var økt fra det beløpet den hadde ligget på i flere år, og i Helse- og omsorgskomiteens høring om statsbudsjettet nylig var beskjeden fra forbundet klar: Dette er for lite. Diabetes er en for alvorlig sykdom til igjen å bli avspist med to millioner kroner til gjennomføring av den nasjonale diabetesplanen. Det bør bevilges det dobbelte.

Nå har altså påvirkningsarbeidet båret frukter. Neste år kommer det fire millioner statlige kroner til den nasjonale diabetesplanen, i stedet for to.

– Veldig gledelig, kommenterer politisk rådgiver i Diabetesforbundet, Linda Markham.

– Minst på dette nivået

Sveinung Stensland, Høyres helsepolitiske talsmann, bekrefter overfor diabetes.no at en samlet komité i sitt budsjettforlik går inn for de fire millioner kronene til diabetesplanen i 2019, riktignok med litt ulik budsjettløsning for å få det til.

– Bevilgningen må minst være på det nivået. Dette er god helseøkonomi. Det er smart bruk av helsekroner, sier han.

Stensland mener at planen er et godt og målrettet planverktøy for både forebygging og behandling av diabetes.

– Jeg syntes det var en god idé å øke fra to til fire millioner da Diabetesforbundet argumenterte for dette i høringen.

Diabetesforum og e-læring

Nasjonal Diabetesplan 2017–2021 inneholder en rekke punkter, blant annet program for regelmessig netthinneundersøkelse, der det nå foreligger et anbefalt program fra Helsedirektoratet (les mer i Diabetes 6/2018).

De to «nye» millionene foreslo Diabetesforbundet brukt slik:

  • Gjennomføringen av Diabetesforum 2019, som samler 800–1000 helsepersonell 2.–4. april. Diabetesforum er en viktig arena for både læring og implementering av faglig retningslinje for diabetes.
  • E-læring, som en forlengelse av veiviseren til egenbehandling som Diabetesforbundet og Helsedirektoratet har laget sammen (vedlegg til Diabetes 1/2018).