Mennesker med diabetes bruker elektronisk helse mye:

E-helsens store potensial i den medisinske behandlingen

Forskningsprosjektet DIAcare forteller mye om hvordan mennesker med diabetes bruker e-helse. Helsevesenet har store muligheter for å utnytte e-helse bedre i behandlingen.

Av Julie Brundtland Løvseth

DiaCARE teamet: Jan Brož, Anne Helen Hansen, Eirik Årsand, Meghan Bradway og Øystein Henriksen sammen med Diabetesforbundets utsendte Julie Brundtland Løvseth.

Foto: Jarl Stian Olsen, Nasjonalt senter for E-helseforskning

Send sidens lenke til en venn

Mennesker med diabetes benytter seg i veldig stor grad av ny teknologi og er raskt ute med å prøve ut både utstyr og tjenester. Forskerne i DIAcare prosjektet, ledet av forsker/førsteamanuensis Anne Helen Hansen ved Universitetssykehuset Nord Norge/Norges Arktiske Universitet, har forsket på hvordan mennesker med diabetes tar i bruk e-helse. Definisjonen av E-helse er når IKT blir anvendt i helsevesenet. Denne forskningen tar for seg hvordan personer med diabetes bruker IKT.

 

Internett er den nye førstelinjen

I prosjektets første forskningsartikkel kom det frem at 84 % av de med diabetes type 1 bruker søkemotorer for å finne ut mer om helse og diabetes. 55 % bruker apper, mens sosiale media ble brukt av 45 % og nettbaserte videotjenester av 23 %.

Forskerne fant en positiv sammenheng mellom bruk av søkemotorer og spesialistbesøk. De konkluderte med at bruk av e-helse ikke reduserer bruk av tradisjonell helsehjelp, men kommer i tillegg til denne.

Det viser seg å være viktig å forske på e-helse. Helsevesenet vet ikke nok om hvordan pasienter bruker e-helse og hvordan det påvirker pasientenes bruk av helsetjenestene.

Halvparten (52 %) av de med diabetes har aldri diskutert informasjon de har funnet på internett med legen sin. Forskningen viser at jo dårligere helse en pasient har, jo mer sannsynlig er det at pasienten tar opp informasjon fra nettet i en konsultasjon.Inn i medisinstudiene

Forskerne bak DIAcare mener innholdet i e-helsetjenestene kan forbedres. Å få inn e-helse i læreplanen til medisinstudentene kan gjøre at klinikere blir mer bevisst i bruken av disse tjenestene i sin jobbhverdag.

En del pasienter søker på nettet før de bestemmer seg om de skal gå til legen. 16 % ble trigget av nettsøk til å besøke legen, mens 17 % bestemte seg for å ikke besøke legen etter søk på nettet.

Sjansen for å ombestemme seg om å gå til legen etter å ha søkt på nettet økte med et høyere selvrapportert nivå av angst eller depresjon. Unge mennesker ombestemte seg i større grad enn eldre.

Disse tallene viser oss at kvalitetssikret informasjon på nettet er særlig viktig, skriver studiens forfattere.

Blant pasientene med diabetes type 1 som går til legevakten brukte 87 % søkemotorer for å skaffe seg helseinformasjon. De som følte seg engstelige på bakgrunn av informasjon fra nettet hadde høyere sannsynlighet for å dra til legevakten enn de som ikke følte seg engstelige. Pasienter som bestemte seg for å gå til legen basert på informasjon fra internett hadde større sannsynlighet for å besøke legevakten.

Tallene viser oss at bruk av e-helse har betydning for mennesker med diabetes type 1.

 

Forskjell i bruk av e-helse

Det viser seg at flere med diabetes type 1 (87 %) bruker e-helse enn de med type 2 (78 %).  

Det kan ha å gjøre med alder. Vi vet at type 1-ere ofte er yngre, og at yngre pasienter bruker internett mer enn eldre.

Forskningen viser også at det er forskjell på bruk av e-helse ut fra sosioøkonomisk bakgrunn. Både de med diabetes type 1 og type 2 med høy utdanning bruker søkemotorer mer enn andre grupper. Høyere inntekt hos både type 1 og type 2 gjør at man bruker apper i høyere grad. Mennesker med diabetes type 1 som har lav inntekt, bruker videotjenester mer.

Forskerne peker i denne studien på et digitalt skille mellom pasienter med diabetes i Norge. Noe som kan være med på å skape helseforskjeller.

En bedre forståelse av hvordan pasienter bruker e-helse muliggjør evidensbasert (kunnskapsbasert) planlegging av fremtidig e-helse, skriver forfatterne. Pasienter bruker i økende grad e-helse for å orientere seg og for å bruke helsevesenet. Mer kunnskap om e-helse kan forbedre behandlingen for personer med diabetes.