To brødre og en fetter har diabetes type 1:

Å bidra for diabetessaken føltes helt naturlig for familien Aamodt

På veldedighetens dag forteller familien om å ha diabetes type 1 så tett på og hvordan det føltes riktig å donere tid, krefter og penger til Diabetesforbundet.

Av Julie Brundtland Løvseth

Vil bidra til diabetessaken: Brødrene Eskil (snart 5) og Elian (13) har fått nytt utstyr og det plinger i telefoner. Mamma Josefine Aamodt og Pappa Eivind Aamodt ønsker at folk skal vite mer om sykdommen og følger spent med på forskningen.

Foto: Julie Brundtland Løvseth

Send sidens lenke til en venn

Hos familien Aamodt leker to brødre etter skoletid. Elian Aamodt er 13 år og har hatt diabetes type 1 i fem år. For tre år siden fikk lillebror Eskil den samme diagnosen. Eskil var da to år gammel.

Mamma Josefine er ærlig om at situasjonen føltes utfordrende da barn nummer to fikk diabetes type 1.

─ At vår eldste sønn fikk diabetes var tøft. Men når den andre og fikk det, føltes det ikke noe lettere. Det føltes overmektig, og som en sorg, for man vet hvor mye det innebærer.

Pappa Jan Eivind Aamodt hadde lenge gått med tanken om at han ville gjøre noe for Diabetesforbundet. Ved starten av året la han handling bak ordene og bestemte seg for å utføre en frivillig tjeneste til forbundet. Jan Eivinds selskap, Optimal Norge, bidrar som rådgivere inn i Diabetesforbundets digitale markedsarbeid.

Med hjelpen fra Jan Eivind bruker Diabetesforbundet mindre penger på konsulenttjenester, og kan dermed prioritere nyttige tjenester for sine medlemmer.

─ Vi vil gjerne bidra med våre tjenester for å hjelpe barn med diabetes og forskning på sykdommen. Vi skulle gjerne sett mer kunnskap blant folket, og mer politisk bevissthet rundt saken, forklarer Jan Eivind.

Jan Eivinds bror er medeier i Optimal Norge. Hans sønn har diabetes type 1. Det var ingen sak da styret i bedriften skulle vedta en frivillig innsats for forbundet.

Brødrene Elian og Eskil leker godt sammen og det er tydelig at storebror passer på den yngste.


Storesøster og kusine hjelper til

Det er ikke bare mor og far som engasjerer seg i diabetessaken. Søster Ella Synnøve (10) har også bidratt frivillig for Diabetesforbundet.

─ Ella, hennes kusine og venninner solgte vafler til inntekt for Diabetesforbundet da hennes fetter lå på sykehuset med nydignostisert diabetes type 1. På Sportsplassen hvor folk kommer for å stå på skøyter, sto de hele dagen i frostrøyken med plakater og skilt, og fikk inn hele 3000 kroner! forteller Josefine stolt.

Diabetesforbundet har rundt 1200 tillitsvalgte rundt om i landet. På den internasjonale veldedighetsdagen vil forbundet få takke for alle bidragene som gjør at organisasjonen er sterk og har et stort, godt samhold. Frivillighet kan ta mange former: Tillitsverv, dugnad, aktiviteter, innsamling, foredrag og mange andre ting. Det viktigste er at man bidrar der man kan!


Frivilligheten bærer organisasjonen 

Forbundsleder Sverre Ur mener frivilligheten er uvurderlig for forbundet:

─ Jeg vil takke alle de frivillige i Diabetesforbundet for den store innsatsen de gjør som likepersoner og gode hjelpere, samt å holde organisasjonen aktuell og levende. Det er alt det frivillige arbeidet rundt om i landet som bærer organisasjonen og utfører alt det gode arbeidet!

Om Den internasjonale veldedighetsdagen

Den internasjonale veldedighetsdagen er en FN-dag som markeres for å skape oppmerksomhet og engasjement rundt det å hjelpe andre. Veldedighet bidrar også til solidaritet, dialog og til gjensidig forståelse mellom mennesker. Dagen markeres 5. september.