Diabeteskonferansen 2019:

Hyllet hverdagsheltene

Fem tillitsvalgte ble spesielt hedret under Diabeteskonferansen. De fikk Hverdagsheltprisen for å ha gjort en frivillig innsats utover det vanlige og for å ha vært en inspirator for andre tillitsvalgte.

Av Toril Haugen

HVERDAGSHELT: Disse fem tillitsvalgte mottok hverdagsheltprisen for sin frivillige innsats i Diabetesforbundet. F.v: Even Strand, Rita Halvorsen, Cecilie Roksvåg, Kirsti Pedersen og Torhild Ro Tobiassen.

Foto: Kristin Øygard

Send sidens lenke til en venn

Organisasjonssjef Cecilie Lindvall Wendelboe og forbundsleder Sverre Ur hedret de tillitsvalgte under åpningen av Diabeteskonferansen fredag.

– Det er kanskje det hyggeligste med jobben min. Å vite hver morgen når klokka ringer at jeg skal gå på jobb for disse 1000 menneskene som hver dag, uke og år etter år legger ned time etter time for diabetessaken. Det kan jo få hvert et B-menneske til å sprette opp med et glis selv om klokka er seks, sa Wendelboe.

– Det er de tillitsvalgte som er Diabetesforbundet. Det er de som legger til rette for at andre skal få et best mulig liv med sin diabetes, våre tillitsvalgte er den viktigste ressursen vi har, sa Sverre Ur.

I løpet av helgen delte Wendelboe og Ur ut fem Hverdagsheltpriser. Felles for alle vinnerne var at de har utmerket seg gjennom å ha:

  • Et stort hjerte for diabetessaken.
  • Over tid gjort en frivillig innsats ut over det vanlige.
  • Arbeidet både for at medlemmer får et bedre tilbud, men også som en inspirator for andre tillitsvalgte.
  • Tatt initiativ, vist engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og for forbundet.
  • Jobbet for å skape samhold og godt miljø på tvers av verv og organisasjonsledd

Disse ble hedret med Hverdagsheltpris i løpet av Diabeteskonferansen:

Even Strand fra Trøndelag

Fra juryens begrunnelse:

Dette er ikke den personen som tar mest plass i et rom, men som av alle vil beskrives som trygg, varm, lett å få tillit til, og en som ser de rundt seg og tar vare på de som kanskje ikke alltid finner sin plass. Mange sier at dette er en det er lett å bli glad i. Even har vært med i veldig mange år både i lokallag, i fylkeslag i mange år og hatt ulike verv der. Even har også i mange år hatt nasjonalt styreverv og de siste årene også sittet i valgkomiteen i det nasjonale leddet. Han har også vært med på sommerleirene nasjonalt de siste årene, og det er kanskje især barn og unge som står Evens hjerte nærmest.

Torhild Ro Tobiassen fra Mandal

Fra juryens begrunnelse:

Denne dama omtales som en sann inspirasjon for andre. Både gjennom den hun er, men også for hennes ukentlige bassengtreninger for motivasjonsgruppa si. Hun For veldig mange år siden ble hun synshemmet, men det er ingen hindring for verken å være nesteleder, eller å være motivasjonsgruppeleder og lede bassengtreninga. Deltakerne på treninga hilser og sier at det er viktig at vi får fram at synes de er så heldige som får lov til å trene med henne hver uke. Hun er en så dyktig instruktør, og hun har en fin humor og det skaper en god stemning i gruppa vår.  

Kirsti Pedersen i Ungdiabetes nasjonalt

Fra juryens begrunnelse:

Dette er en person som passer på at alle har det bra, enten det er kollegaer eller medlemmer/ deltakere på arrangement. Denne personen tør også å si ifra når noe er urettferdig for noen, og er ofte den objektive stemmen i diskusjoner, og bidrar til at samarbeid og kommunikasjon innad i styret sitt fungerer godt. Kvalitet på arbeidet som utføres, og pålitelighet er også stikkord som brukes om Kirsti, og hun stiller opp på det som er lovet, selv om hun er syk eller blodsukkeret har vært crazy hele natten. En real lagspiller kan vi trygt kalle denne dama.

 

Cecilie Roksvåg fra Kristiansund

Fra juryens begrunnelse:

Cecilie har et stort hjerte for unge med diabetes, og er pådriver for å skape tilbud til denne gruppa i sitt nærområde. Cecilie er kanskje spesielt viktig for kriteriet vårt for Hverdagsheltprisen med å skape samarbeid på tvers av lag og organisasjonsledd. Cecilie er også en pådriver for samarbeid på tvers av både andre lokallag i sitt fylke, men også andre aktører som bidrar i diabetesarbeidet. Hun har for eksempel fått til et Stiftelsen DAM (tidligere Extra)-finansiert prosjekt for ny helhetlig pasientsentrert tjenestemodell for pasienter med diabetes type 2 i samarbeid med Helseinnovasjonssenteret i hjemkommunen.

 

Rita Harriet Halvorsen fra Harstad

Fra juryens begrunnelse:

Vedkommende beskrives av sine diabeteskollegaer som en blid, drivanes person som kan omtales som «poteten» i laget. Dette er en som ikke bare er med på å lage temamøter, men som også står på stand, er med og arrangerer barn- og familiearrangementer, dugnader, i tillegg til det som i år er ledervervet.

Rita beskrives som en bauta, og legges merke til for det gode humøret hun møter menneskene rundt seg med, for de utallige år nedlagt for diabetessaken og for en som alltid ser etter løsninger for laget og medlemmene.