Endelig på refusjon:

FreeStyle Libre til tusenvis

Flere tusen insulinbrukere har nå fått blodsukkermåleren FreeStyle Libre gratis. Men produsenten Abbott sliter med å produsere nok, og noen få pasienter har måttet vente på den populære måleren.

Av Geir Røed

En mann på fjelltur ser på mobiltelefonen sin

FRI STIL: FreeStyle Libre 2 kommer nå med en applikasjon for både iPhone- og Android-telefoner. Løsningen er svært brukervennlig. Mobiltelefonen, som vi alltid har med oss, blir dermed vår nye glukosesensor.

Foto: Shutterstock

Send sidens lenke til en venn

SISTE ÅTTE TIMER: Når du har målt blodsukkeret, får du opp måleverdien, om blodsukkeret er stabilt eller på vei opp eller ned med piler, og en graf for utviklingen de siste åtte timene. Med ett enkelt trykk på skjermen får du tilsvarende graf for de siste 24 timer.

MYE INFO: Libre lagrer mye informasjon. Blant annet kan du se søyler for gjennomsnittlige nivåer gjennom hele døgnet for de siste 7, 14, 30 og 90 dagene. Her er oversikten for de siste 30 dagene, som viser at denne brukeren har noe høyt blodsukker på formiddagene etter frokost, og på sen kveld.

LANGTIDSBLODSUKKER: Med applikasjonen får du også opplyst anslått langtidsblodsukker, både i gammel måleverdi HbA1c og med ny måleverdi mmol/mol.

Diabetespasienter i Sogn og Fjordane er blant dem som har måttet vente på å kunne ta i bruk blodsukkermåleren FreeStyle Libre 2 gratis.

– Vi har i enkelte tilfeller måttet utsette oppstart for nye pasienter, forteller Magnar Heltne, teknisk leder ved seksjon for medisinsk hjemmebehandling hos Helse Førde.

Når Diabetes snakker med ham, venter tre av 100 pasienter fortsatt på sensorer og målere på grunn av sen levering fra produsenten Abbott. De 97 øvrige har fått.

 

Cirka 4000

Diabetes har fått ferske tall fra 10 av de 17 avdelingene landet rundt som deler ut FreeStyle Libre gratis til insulinavhengige. Hos disse har 2300 pasienter fått.

Diabetesforbundet har tidligere fryktet at en del pasienter ikke vil få den populære måleren, selv om behandlende lege søker om det. Men så langt ser det ut til at så godt som alle søknader blir ekspedert.

Sju avdelinger har ikke gitt Diabetes tall. Dersom utdelingstakten er på samme nivå hos disse, kan det være om lag 4000 insulinavhengige pasienter som nå har fått FreeStyle Libre gratis – eller på refusjon, som det formelt heter.

Men selv om flere tusen nå har fått, utgjør de en liten andel av personer med diabetes type 1. Totalt er det 28.000 type 1-pasienter i Norge. I tillegg bruker mange med diabetes type 2 korttidsinsulin og har dermed rett til refusjon.

 

– Større beholdning

Produsenten Abbott har flere ganger de siste par årene slitt med å levere nok sensorer til FreeStyle Libre 1, og mange brukere har i perioder ikke kunnet bruke systemet.

Også på Libre 2 er det kamp om målere og sensorer. 

– Vi har valgt å ha en større varebeholdning av FreeStyle Libre enn det som er normalt for andre diabeteshjelpemidler, forteller Magnar Heltne ved Helse Førde.

Bare derfor greide de å gi alle pasienter som hadde startet opp med blodsukkermåleren nye sensorer gjennom hele sommeren.

– Abbott hevder de nå er leveringsdyktige. Vi håper vi derfor slipper flere problemer, sier Heltne.

 

Skiftet til Dexcom

Også andre helseforetak melder om problemer med å få nok sensorer til pasientene fordi pasienter i tusentall ber om å få måleren.

– Det ble problemer fordi helseforetakene gjorde større innkjøp enn det som var meldt inn. Blodsukkermåleren ble så godt mottatt at det estimerte antallet for hele 2019 ble bestilt på svært kort tid, forteller seksjonsleder Grethe Korsnes på Behandlingshjelpemidler ved Sykehuset Østfold.

I Østfold har alle pasienter fått måler og sensorer uten ventetid. Avdelingsleder Kathrine Olsen på avdeling for behandlingshjelpemidler ved Oslo universitetssykehus forteller at forsinkelsene har ført til at flere pasienter og deres behandlende leger i stedet har valgt det andre alternativet for blodsukkermåling: Dexcom G6. Dexcom-måleren er mye dyrere enn Libre.

 

Enkel å bruke

Diabetesforbundet mener at alle pasienter som mener at de har behov for det, i hvert fall alle med insulinavhengig diabetes og som bruker korttidsinsulin, har rett til å få en moderne blodsukkermåler gratis – slik at man slipper å stikke seg i fingeren.

– I de nasjonale retningslinjene for diabetesbehandling står det at sensor anbefales dersom man får lavt blodsukker ved fysisk aktivitet. Det gjelder jo de fleste med diabetes type 1, har politisk rådgiver Linda Markham i Diabetesforbundet tidligere uttalt til Diabetes.

Hvis man ikke vil betale sensor selv, må man oppsøke spesialisthelsetjenesten, diabetessykepleier eller diabeteslege på sykehuset. I samråd med pasienten er det

sykepleier eller lege som søker om måler. Etter at søknad er sendt, skal det gå bare noen få uker før du skal få første leveranse med avlesere og sensor.

Noen sykehus har opplæring av utstyret enkeltvis, mens andre gjennomfører opplæring gruppevis. Men FreeStyle Libre er så brukervennlig at mange ikke behøver slik opplæring. Ved behov har dessuten produsenten gode videofilmer på sine nettsider.

 

Garanterer sensorer

Abbott har tidligere på direkte spørsmål fra Diabetes garantert at de vil ha nok sensorer og målere til alle brukere. Diabetes har spurt flere av sykehusforetakene om brukere kan risikere å måtte vente på sensorer. Ingen av dem som har svart tror det blir et problem fremover.

– Vi har en buffer tilsvarende cirka tre ukers forbruk når vi bestiller nye sensorer. Hvis ikke Abbott leverer innen tre uker fra bestilling, vil våre pasienter få avbrudd i behandlingen, forteller Magnar Heltne ved Helse Førde.

Dersom du er redd for opphold i leveringen, kan du bestille nye sensorer fra sykehuset ditt litt før du skal sette på den siste sensoren. Dermed har du også selv en buffer

 


Bruk mobilen som blodsukkermåler

I sommer ble det lansert en applikasjon for både iPhone- og Android-telefoner. Løsningen er svært brukervennlig. Mobiltelefonen, som vi alltid har med oss, blir dermed vår nye glukosesensor.

Siden mobilskjermene til de fleste av oss er mye større og har mye bedre oppløsning enn skjermene på Abbotts små avlesere, er løsningen veldig brukervennlig. Du får all informasjon du trenger på den store mobilskjermen. Med grafer og søyler får du vite hvordan blodsukkeret har vært de siste 90 dagene, og om blodsukkeret er på vei opp eller ned. Appen angir også anslått langtidsblodsukker – med både ny og gammel målemetode (mmol/mol og %).

Når mobiltelefonen er blitt glukosesensor, er det enda lettere å måle seg ofte. Men vær oppmerksom på at appen bruker mer av batteriet. Du må derfor lade telefonen oftere, og du må alltid passe på å ha nok batteri. Med strømløs mobiltelefon er du også uten blodsukkermåler.

Dette er FreeStyle Libre

Blodsukkermåleren FreeStyle Libre finnes i to versjoner:

  • FreeStyle Libre 1 kom på markedet for tre og et halvt år siden. Brukerne må selv betale for den. En sensor for 14 dagers bruk koster 600 kroner, som gir en årskostnad på ca. 15.000 kroner.
  • FreeStyle Libre 2 har alarmer som varsler om høye og lave blodsukkerverdier, og kan kun fås på refusjon gjennom spesialisthelsetjenesten. Den kom på markedet like før sommerferien.

Helsemyndighetene har valgt FreeStyle Libre 2 som den foretrukne blodsukkermåleren for diabetespasienter. Ønske om andre målere må begrunnes.

Begge versjonene har en sensor på størrelse med en femkrone, med en bevegelig nål. Sensoren festes på overarmen eller på et annet valgfritt sted med medfølgende teip, og skal sitte på i to uker om gangen.

Den store fordelen med FreeStyle Libre-systemet er at sensorene ikke må kalibreres. Man må kun måle blodsukker på gamlemåten med fingerstikk når Libre-sensoren er unøyaktig. Det skjer fra tid til annen.